DØDSBO / Tømme leilighet og hus. Profesjonell og rimelig bistand med å rydde, tømme og vaske dødsbo

Renova har ukentlig mange oppdrag med å rydde, tømme og vaske dødsbo i Oslo, Asker og Bærum, samt Østlandet ellers. Vi gjør tilsvarende også for mange som bare skal flytte.

Vi er rimelige, har gode referanser, og kan løse de fleste praktiske oppgaver forbundet med dette. For kunden kan det forkle en del at vi kan løse flere av de oppgavene men står overfor..

Våre kunder forteller oss forøvrig ukentlig at vi ligger på nær halve prisen av det man har blitt tilbudt av enkelte andre aktører.  Se våre priseksempler lenger ned på siden.

Se også gjerne våre over 150 «Omtaler» og «Referanser».

Flere advokatfirmaer benytter oss til å utføre det praktiske i forbindelse med dødsbo, så vi har derfor erfaring med flere elementer i prosessen.

  • Vi har også en samarbeidspartner som har egen bruktbutikk. De kommer gjerne på befaring for eventuelt å kjøpe møbler og løsøre som kan ha en salgsverdi for dem. De kan også selge litt dyrere gjenstander i kommisjon. Om ønskelig formidler vi gjerne kontakt med dem. Det kan være en god idé å sende oss bilder av gjenstander som kan ha en god salgsverdi, så kan vi få en uttalelse i forkant.
  • Vi gir ofte også bort pene gjenstander til et gjenbruksmottak, dersom dette er ønskelig.
  • Øvrige gjenstander uten særlig salgsverdi henter vi med med våre komprimatorbiler.

Dette koster kun kr. 400,- i fremmøtepris + kilopris for det vi tar med, kr. 2,00, pr.. kilo (+ mva) Se prisliste og priseksempler lenger ned.  NB. Vi sender alltid faktura pr. mail eller post etter utført oppdrag.

Hvis vi henter f.eks. 1.000 kilo vil prisen for dette bli kr. 2.000,- for vekten + kr. 400,- i fremmøte + 25 % mva, som da tilsammen utgjør kr. 3.000,- inkl. mva. Se prisliste og priseksempler nedenfor.

Hvis det er under 10 meter å bære er innlastingen gratis, for det som evt. ligger ute. Hvis det er over 10 meter å bære, er det kun timepris kr. 260,- pr. mann, + mva. for den tiden vi bruker på å bære til våre biler.

Renova benytter ofte flyttebil, for å kjøre innbo fra dødsbo videre til familie eller gjenbruk. Dersom det meste skal kastes, kommer vi isteden med komprimatorbil. SE FLERE BILDER NEDERST.

Renova benytter ofte flyttebil, for å kjøre innbo fra dødsbo videre til familie eller gjenbruk. Dersom det meste skal kastes, kommer vi isteden med komprimatorbil. SE FLERE BILDER NEDERST.

Noen priseksempler på tømming av leiligheter;


Nedenfor har vi satt opp noen typiske eksempler på tømmeoppdrafg, for forskjellige størrelser på leiligheter/hus, inkludert utbæring, slik at man får en viss idé om hva det omtrent kan koste. Dette viser da eksempler på tilnærmet fulle leiligheter. Hvis en det er mindre igjen i leiligheten, blir det rimeligere og omvendt.

TØMMING AV 50 M2 LEILIGHET KR 3.570,-

Henting av 1 tonn med ting med 3 mann som bærer ut i 1,5 time.

1.000 kg skrot = kr. 2.400,- (1.000 kg. x kr. 2,- + kr. 400,-)
3 mann x 1,5 time = kr. 1.170,- (260 x 1,5 time x 3 mann)
Totalt kr. 3.570,- eks. mva = kr. 4.462,- inkl. mva.

TØMMING AV 100 M2 LEILIGHET KR 6.740,-

Henting av 2 tonn med ting med 3 mann som bærer ut i 3,0 timer.

2.000 kg skrot = kr. 4.400,- (2.000 kg. x kr. 2,- + kr. 400,-)
3 mann x 3,0 time = kr. 2.340,- (260 x 3,0 time x 3 mann)
Totalt kr. 6.740,- eks. mva = kr. 8.425,- inkl. mva.

TØMMING AV 200 M2 ENEBOLIG KR 9.610,-

Henting av 3 tonn med ting med 3 mann som bærer ut i 4,5 timer.

3.000 kg skrot = kr. 6.400,-    (3.000 kg. x kr. 2,- + kr. 400,-)
3 mann x 4,5 time = kr. 3.510,- (260 x 4,5 time x 3 mann)
Totalt kr. 9.910,- eks. mva = kr. 12.387,- inkl. mva.

Prisksemplene inkluderer alt. Både mva, mannskap, fremmøte, innlasting (inntil 10 meter utendørs) og kiloprisen for avfallet.

Vi forsøker å vise respekt for de som har bodd der, og for de eiendeler som tilhører familien. Dersom vi under oppryddingen evt. skulle finne gjenstander som kan være av interesse for familien, legger vi disse til side slik at disse kan vurderes en ekstra gang.

Bare ta kontakt med oss for et prisoverslag, så lover vi å løse oppgaven på beste måte.

En av våre kundemottakere kan gjerne sende deg en e-post, med et prisestimat, basert på de opplysninger vi får pr. telefon eller e-post.

Vi kommer vanligvis ikke på befaring i forkant, siden vår prismodell kun er basert på antall kilo og tid for utbæring og evt. flyttevask. Dette innebærer at kunden kun betaler for det som i praksis utføres av våre raske mannskaper, og dette blir derfor langt rimleigere enn fastpris som  mange andre tilbyr.

Ring oss gjerne på tlf. 22 10 10 10 og snakk med en av våre hyggelige kundemottakere. De vil ofte kunne gi et omtrentlig prisestimat pr. telefon, og så evt.legge en plan for gjennomføring. 🙂

Alternativt kan du gjerne sende oss en forespørsel, ved å klikke her på forespørsel.

Priseksempler inkludert fremmøte og kiloprisen for det som hentes


Her er noen flere PRIS-EKSEMPLER for bortkjøring. Disse pris-eksemplene inkludere både mva, fremmøte, mannskap, kiloprisen for avfallet og innlasting i bilene, når det er inntil 10 meter å bære, utendørs. Dersom det bære ut fra hus eller leiligheter må vi ha kr. 260,- + mva. pr. mann pr. time, for å dekke våre lønnskostnader til dette arbeidet.

Pris 100 kg skrot - kr 780,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
100 kilo skrot (kr 3,00 pr. kg. x 100 kg) = kr 300,-
Totalt kr 740,- eks. mva. (kr 975,- inkl. mva)

Pris 200 kg skrot - kr 1.080,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
200 kilo skrot (kr 3,00 pr. kg. x 200 kg) = kr 600,-
Totalt kr 1.080,- eks. mva. (kr 1.350,- inkl. mva)

Pris 500 kg skrot - kr 1980,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
500 kilo skrot (kr 3,00 pr. kg. x 500 kg) = kr 1.500,-
Totalt kr 1.980,- eks. mva. (kr 2.475,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 container

Pris 1000 kg skrot - kr 3.480,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
1000 kilo skrot (kr 3,00 pr. kg. x 1000 kg) = kr 3.000,-
Totalt kr 3.480,- eks. mva. (kr 4.350,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 container

Pris 1500 kg skrot - kr 4.980,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
1500 kilo skrot (kr. 3,00 pr. kg. x 1.500 kg) = kr 4.500,-
Totalt kr 4.980,- eks. mva. (6.225,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 eller 20 m3 container.

Pris 2000 kg skrot - kr 6.480,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
2.000 kilo skrot (kr. 3,00 pr. kg. x 2.000 kg) = kr 6.000,-
Totalt kr 6.480,- eks. mva. (kr 8.100,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 20 m3 container

Pris 2500 kg skrot - kr 7.980,- + mva

Fremmøte - kr 480
2500 kilo skrot (kr 3,00 pr. kg. x 2.500 kg) = kr 7500,-
Totalt kr 7.980,- eks. mva. (9.975,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 20 m3 + 1 stk. 10 m3 container.

Dette er bare eksempler. Du betaler kun for nøyaktig det antall kilo vi henter. Bilene har veieanlegg som veier på kiloen. Kunden får så en utskrift av dette før avreise.

Dersom vi bærer over 10 meter, eller bærer ut av leilighet, koster dette kun kr. 260,-pr. mann pr. time + mva. Tiden beregnes nøyaktig for den tiden vi bruker, og vi runder ikke opp til nærmeste kvarter el.l.

Prisliste for Dødsbo, rydding og bortkjøring


Fremmøtepris, Komprimatorbil og to mann:Kr. 480,- (Pr. lass, = inntil 4-5 tonn)
Utenfor Asker Bærum Oslo: kr. 28,- pr. km
Fremmøte, bestilt til kl. 16: Pluss kr. 800,-
Fremmøte, bestilt til kl. 17 og 18: Pluss kr. 1.800,-
Pris for mannskaper:Vi tar kun kr. 380,- pr. time for utbæring / flyttemannskaper. Vaskepersonalet arbeider normalt på fast pris, som er forhåndsavtalt med vårt kundemottak.
Pris, for reisetid, pr. hjelpemann:Hvis det behøves flere enn 2 menn, tillegges litt for reise, med kun kr. 380,-/time + mva. pr. ekstra mann. Utenfor Asker, Bærum, Oslo regnes tiden fra/til Sandvika.
Skrot, Avfall, Elektrisk osv.: kr. 3,00 pr. kg
OBS. Priser er oppgitt eks. mva.

Øvrig informasjon vedr. tømming, bortkjøring og evt. flyttevask


Vi forsøker å være hensynsfulle, imøtekommende og utføre oppgavene akkurat slik kunden ønsker det.

Siden Renova både har flyttebyrå (inkl. flytte-vask) og bortkjøring av innbo og «skrot» som hovedarbeidsfelt, er håndtering av dødsbo noe vi har alle forutsetninger for å utføre på en både vellykket og rimelig måte. Vi har også store spesialbygde biler med veieanlegg innebygget samt masse erfaring. Vi utfører slike oppdrag både rimelig og raskt, enten det gjelder en leilighet eller en stor villa.

Bilene har digitale vekter, og det hele blir veid «på kiloen, og kunden får kopi av veieseddel og ordre på stedet.

Dersom vi bærer over 10 meter, eller bærer ut av leilighet, koster dette kun kr. 260,-pr. mann pr. time + mva. Tiden beregnes nøyaktig for den tiden vi bruker, og vi runder ikke opp til nærmeste kvarter el.l.

De aller fleste av våre kunder bestiller oss  bare til å komme på en avtalt dato, uten befaring, fordi de føler seg trygge på både Renova og våre priser, etter å ha lest her på hjemmesiden, snakket med oss, og deretter gjort en skriftlig avtale pr. mail.

HVIS DU ØNSKER Å KONTAKTE OSS FOR EN FORESPØRSEL, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «FORESPØRSEL»

Kunden kan bestille oss til hele eller deler av oppgavene. Det vi ofte gjør ved dødsbo er en eller flere av følgende oppgaver:

  • Flytting av innbo til etterlatte/familie/auksjonshus mv. (Se evt. ”Flyttetjenester” for mer detaljert informasjon.)
  • Henting av alt innbo som skal kastes. Se ”Ryddebil” for mer informasjon. Vi gir bra ting videre til «gjenbruk».
  • Formidle kontakt til firmaer som evt. kan komme på befaring, og da evt, kjøpe deler av boet.
  • Flyttevask av huset/leiligheten før visning/overdragelse. Her benytter vi eksternt firma, men fakturerer kunden under ett. Alternativt fakturerer vaskebyrået direkte. Vi har garanti på flyttevask. Dette innebærer at dersom kunde eller kjøper har noe å sette fingeren på, så kommer vi gratis tilbake, og vasker igjen, til alle er fornøyde. Pris kun kr. 240,- pr. time + mva. eller evt. fastpris. Vi regner bare reise til oppdraget, og da med max. 30 minutter. (Den tiden mannskapet bruker på reise tilbake er da gratis for kunden.)Vi har lav pris på flyttevask, og tjener i praksis ingenting på dette, så dette er en tjeneste vi derfor kun kan tilby kunder som vi også utfører flytting for.     NB. Vaskepersonalene har mange faste oppdrag på dagtid på hverdagene. De tar derfor en del av flyttevaskoppdragene på ettermiddager og kvelder, samt på dagtid i helgene. De er ikke ledige for flyttevaskoppdrag alle dager, men normalt finner vi en dato som passer for begge 🙂
  •  Opprydding, beskjæring, plenklipping av hage og utearealer, dersom man ønsker dette før visning/overdragelse. (Se evt. «Trefelling, vegetasjonsrydding og beskjæring«, for mer detaljert informasjon.

Noen referanser, dødsbo


Du finner ytterligere ca. 240 hyggelige tilbakemeldinger, her hvis du klikker her på "Omtaler" og "Referanser".

Vi fikk anbefalt RENOVA av gode naboer i forbindelse med rydding og kasting for å klargjøre husvisning. Egentlig skulle vi leie container, som vi hadde gjort før, men heldigvis hørte vi på naboen. Alt klaffet fra 1. telefonsamtale i juli, samt de neste 3 oppdragene Renova fikk. Rydde, kjøre søppel, hageavfall, pakke, flytte og vaske et stort hus – fantastisk utført jobb, god pris og ikke minst masse spart tid for oss. Vi kommer heretter alltid til å bruke Renova og gir vår beste anbefaling! 

Mvh G. Nielsen

Renova har utført diverse oppdrag, i våre foreldres dødsbo. Dette har bestått i: *Rydding og bortkjøring av skrot, hele 9 tonn! *Diverse snekkerarbeid *Fjerning av gamle møbler, hyller og inventar *Vask av huset og klargjøring for visning i forbindelse med salg. Vi er svært fornøyd med måten arbeidet har vært gjennomført på og prisen vi har betalt. Renova er punktlige og effektive. Vi anbefaler gjerne Renova til andre.  

Mvh  G. Lunde

Vi har de siste årene benyttet Renova ved flere anledninger og er meget godt fornøyd, også med prisnivået på tjenestene. Vi har alltid fått rask og effektiv hjelp. De har utført tjenester med:

  • Dødsbo, som vi jevnlig håndterer, der Renova har besørget tømming av boliger inkl. sortering, demontering, bortkjøring, flyttevask, samt transporter hjem til arvinger – alltid skadefritt levert.
  • Vi har også benyttet Renova i forbindelse med flytting av våre kontorer i Sandvika og de har håndtert alt på en meget effektiv måte, med hyggelige og raske arbeidslag som har stått på.

At Renova har store flyttebiler og også store komprimatorbiler som på stedet presser sammen møbler og større ting som skal kastes er svært tidsbesparende, samtidig som arbeidet går meget raskt og effektivt. Vi har kun gode erfaringer med Renova og kan gi våre beste anbefalinger til de som vurderer å bestille deres tjenester.

 Olav Føllesdal, bilde, for hjemmeside.

Renova fikk i oppdrag å tømme og vaske mine foreldres tre etasjes rekkehus i Oslo vinteren 2013, før det skulle selges. Fem tonn gammelt innbo ble fjernet på under to dager. De gjorde en super jobb. Den ble gjort innen avtalte kostnadsrammer, til riktig tid og med svært godt sluttresultat. Jeg sjekket først en del konkurrenter. De var betydelig dyrere og mer byråkratiske. Kan anbefale Renova.

Mvh  G. Ottesen

Her er noen av Renovas hyggelige karer på vei til en kunde, for å bære ut og kjøre bort det som er til overs.
Her er noen av Renovas hyggelige karer på vei til en kunde, for å bære ut og kjøre bort det som er til overs.
Renova har 8 slike komprimatorbiler, som vi benytter til bla. byggavfall, grovfall, hageavfall, rydding av dødsbo, henting på loppemarkeder osv.
Renova har 8 slike komprimatorbiler, som vi benytter til bla. byggavfall, grovfall, hageavfall, rydding av dødsbo, henting på loppemarkeder osv.
Her har vi møtt med skapbil, for å kjøre noe fra et dødsbo videre til familien, samt med komprimatorbil, for det som skal kastes.
Her har vi møtt med skapbil, for å kjøre noe fra et dødsbo videre til familien, samt med komprimatorbil, for det som skal kastes.
Her er noen av Renova sine biler og mannskaper, klare for avreise, tidlig en vintermorgen.
Her er noen av Renova sine biler og mannskaper, klare for avreise, tidlig en vintermorgen.