HENTING / BORTKJØRING AV JORD, STEIN og BETONG med KRANBIL m/ GRABB, GRAVEMASKIN ELLER KRANSEKKER, SAMT UTKJØRING AV JORD, PUKK OSV. GRAVEARBEIDER.

Bortkjøring av jord, stein og betong- masser, i Oslo, Asker, Bærum og Akershus. Vi henter og kjører bort enten du har 100 kilo eller 200 tonn. Vi leverer også pukk, jord, elvestein, bark, granittstein osv. Vi utfører også gravearbeider sammen med samarbeidspartner.

Vi henter med:

A – Komprimatorbil – hvis under ca. 200 kilo

B – Kranbil med grabb – hvis ca. 300 kilo – 200 tonn. Dette er vanligvis det beste alternativet.

C – «Rett iSekken» – vi leverer storsekker hjem til deg, som du fyller med masser. Så henter vi sekkene med kranbil.

D – Gravemaskin pluss kranbil med grabb – hvis massene er for langt borte til at kranen når frem eller når vi utfører graveabeider.

E – Transportbånd – vi benytter transportbånd for utgraving fra kjeller osv. Deretter henter vi med kranbil m/grabb

F – Containere – hvis det ikke er egnet for å legge massene løst på bakken.

OBS. Det er samme tonnpriser uansett hentemetode, bortsett fra «Rett iSekken», som har pris pr. sekk.

Se priser nedenfor bildene og videoene, eller klikk på den blå knappen med «Prisliste» øverst på siden.

Ved vårt konsept betaler du ikke dyre timepriser, du betaler normalt kun en fremmøtepris og en kilopris 🙂

Titt gjerne på mange flere bilder og videoer nedenfor.

Massetransport, grabbing av jord og stein. Her har vi møtt med kranbil og to mann for å grabbe opp ca. 10 tonn jord og steinmasser. Denne kranen har hele 17 meter rekkevidde, så vi kan hente masser et godt stykke fra vei. Man betaler ingenting for kranbil og mannskap. Kun kr. 480,- + mva. i fremmøte, pluss kilopris.

Massetransport, grabbing av jord og stein. Her har vi møtt med kranbil og to mann for å grabbe opp ca. 14 tonn jord og steinmasser. Denne kranen har hele 17 meter rekkevidde, så vi kan hente masser et godt stykke fra vei. Man betaler ingenting for kranbil og mannskap. Kun kr. 480,- + mva. i fremmøte + tonnpris. (Kilometerpris, hvis utenfor Oslo, Bærum og gamle Asker).

 Bortkjøring av masser, jord, stein og betong, samt levering av jord, pukk, granitt og mye mer. Dette er den kranbilen vi normalt bruker til grabbing. Vi har også grabb med tenner, for stein og noe graving.

Bortkjøring av masser, jord, stein og betong, samt levering av jord, pukk, granitt og mye mer. Dette er den kranbilen vi normalt bruker til grabbing. Vi har også grabb med tenner, for stein og noe graving.

Kranbil henter jord og stein med grabb


Play Video

Grabbing av jordmasser og stein. I videoen over benytter vi en grabb med tenner for å kunne grave i masser som har ligget en stund. Her strekker vi grabben nesten 17 meter innover langs siden på et hus, mellom huset og et lite tre.

Vi har her også møtt med en dumperlastebil i tillegg, for å få med oss to lass samtidig. Vi gjør ofte dette, hvis det er en del, slik at oppdraget blir raskere ferdig både for kunden og for oss 🙂


Play Video

I videoen over grabber vi på stein- og betongmasser. Dette er en meget skånsom måte å hente masser på, i forhold til gravemaskin og lastebil. Det blir ingen spor etter gravemaskinbelter og ingen maskin og lastebil som står og tar plass.

Vår grabbing er normalt også rimeligere, siden vi bare tar kr. 480,- + mva i fremmøte, og ingen timepris verken for sjåfører eller kranbil. Vi tar kun en tonnpris i tillegg og veiebilag vedlegges faktura. (Se prisliste lenger ned.) Det er svært forutsigbart og oversiktlig.

De fleste graveentreprenører tar derimot omtrent kr. 5.000,- + 25 % mva, bare for å komme med maskin og lastebil, (som kalles «riggkostnad») + timepris for både gravemaskin og lastebil, + tonnpris for deponering. Da er det ofte relativt usikkert hva det hele kommer på til slutt….


Play Video

Denne videoen viser vår største kranbil, som vi benytter til både pukk, masser, hageavfall og byggavfall. Den kan ha enten container eller dumperkasse på, alt avhengig av det som skal fraktes. Her henter vi byggavfall med en stor riveklo.


Play Video

Renova. Her grabber vi på betong med kranbil. I dette tilfellet er det bortkjøring av armerte betongplater fra en støttemur.

Her setter vi opp granittmur. Det gjøres effektivt ved at kranbilen henter granitten og setter opp muren med en gang. Kunden bør ha gjort klart det meste av underlaget først. Vi kan også hjelpe med å dele endesteinene med hydraulisk diamanskjærer, komprimere underlaget osv. Vi kan også levere pukk, drensrør, xps-plater, og matjord, slik at det blir korrekt både under og bak granittmuren.

Kranbil med grabb. Her henter vi masser 17 meter oppe i en bakke. På slike steder er grabb veldig besparende og praktisk fremfor å måtte dra massene langt med gravemaskin.

Renova grabber her stein og jord med 4-akslet kranbil. Denne bilen kan laste 14 tonn, Her grabber vi masser langt ned i en grop, der det ikke ville vært mulig å komme til med gravemaskin. 


Play Video

I videoen over grabber vi på stein og betong, etter å ha pigget opp et kjellergulv og transportert massene ut med transportbånd.  Denne grabben med tenner klarer å få godt tak i selv masser med store steiner. Vi utfører forøvrig mange oppdrag med å pigge ut kjellergulv og grave ut jord og steinmasser, slik at kunden får god takhøyde i kjelleren. Vi har også fjellsplitteutstyr for større steiner og fjell. Titt gjerne på vår side for RIVEARBEIDER, for informasjon rundt dette.


Play Video

Henting av Rett I Sekken. I videoen over henter vi Renova-sekker med kranbil.  1) Kunder får sekker gratis tilkjørt.  2) Så legger kunden masser, byggavfall, skrot, treverk, hageavfall osv. i sekkene og bestiller henting. 3) Renova henter sekkene med kranbil eller evt. komprimatorbil.


Play Video

Renova. Levering av pukk, singel, grus, med kranbil med grabb. Her legger vi det rett ut i en grøft, slik at kunden sparer mye tid kontra å bare få det tippet ett sted.

Levering av masser og sand. Her grabber vi settesand fra kranbil til en terrasse, 17 meter opp fra veien. Vi leverer pukk, bark, jord og granitt på samme måte.

Her grabber vi masser etter kjelleutgraving og henter med både kranbil og dumperbil, for å få med ca. 30 tonn på én tur.

Her har vi møtt med både krabil med grabb samt containerbil og laster betong og steiner fra en container.

Her grabber vi masser langt ned i en grop, der det ikke ville vært mulig å komme til med gravemaskin. Kranbil med grabb løser mange oppgaver 🙂

Metode A – Komprimatorbil


Hvis det er inntil ca. 300 kilo vil alt hentes på «gamlemåten», ved at våre mannskaper møter med komprimatorbil og så spar jord, stein, betong over i en tralle, som de så ruller bort til komprimatorbilen og laster inn. Så gjentar de dette inntil alt er borte. Til slutt raker og koster de opp alt bøss, så det er «strøkent» der dette har ligget. Hvis over 10 meter avstand til bilen, må vi imidlertid også ta litt betalt for den ekstra arbeidstiden dette tar, men det pleier ikke bli så mye, siden vi kun tar kr. 380,- + mva, pr. mann pr. time for dette.

Metode B – Kranbil med grabb (mest brukt)


Vi møter med stor kranbil med grabb, som grabber massene opp på lastebilen.  Grabben når hele 17 meter ut fra bilens senter. Våre mannskaper krafser det siste laget opp i grabben og jevner området til slutt, slik at det skal se bra ut etter oss. Dette er en populær hentemetode for kunden, siden det er så effektivt. Fordelaktig fremfor container, fordi man kan legge alt i en haug, og ikke er avhengig av å vente på ny container når den forrige er full osv. Man betaler også her kun for fremmøte og vekt, altså ingen timepris verken for kranbil eller sjåfør. (Hvis det blir noe ekstra kran-arbeid, koster dette kun kr. 920,- + mva pr. time.) (Vi har gjort det så enkelt, for at kunden skal ha forutsigbarhet.) Kranbilen passer for henting av både små og store mengder masser, alt fra 0.3 tonn til 150 tonn. Den får med seg inntil ca. 12-14 tonn pr. lass. Hvis det skal hentes mye, kommer vi ofte med en eller to 4-akslede dumperbiler i tillegg, som kan få med seg 17 tonn pr. lass, slik at vi får med to-tre lass samtidig.

Vi kan i visse tilfeller, ved store arbeider, gi et tilbud med en maksimalpris, slik at kunden får det beste av maksimalpris og kilopris.

PS. Dersom en kunde ønsker å benytte våre kranbiler til øvrig arbeid, er dette helt i orden. Vi har tre kranbiler med 29 tonnmeter kran, med 17-20 meter rekkevidde og en kranbil med 44 tonnmeter kran, med 17 meter rekkevidde. Vi tar kun kr. 1.200,- pr. time + 25 % mva for disse bilene. Vi tar ikke noe ekstra fremmøtepris, dersom vi allerede skal hente masser el.l. hos kunden.
Dersom vi kommer kun for å løfte, regnes timepris og bompenger tur retur Sandvika. Vanlig timespris hos transportsentraler og andre, for såvidt store kranbiler, ligger på kr. 1.400 til kr. 1.600,- pr. time, så vi er de rimeligste i markedet 🙂

Metode C – «Rett i sekken»


Vi leverer storsekker /kransekker til deg, som du så fyller og setter ut for senere henting. Du betaler kun kr. 720,- + 25 % mva for henting av en storsekk med masser. (+ fremmøte kr. 480,- + mva pr. gang, enten vi henter en eller inntil 8-10 sekker)  (Vi har antagelig best pris på dette i vårt område.)  Du ser egne priser for dette ved å klikke her på vårt produkt «RETT I SEKKEN».

Metode D – Kranbil m/grabb pluss gravemaskin


1) Dersom ønskelig kan vi også hjelpe kunden med å grave bort masser, levere og rette av pukklag/ subbuslag, jevne ut jordlag osv, samt diverse litt mindre gravearbeider, inkludert drenering/ isolering rundt kjellervegger på hus. Vi setter også opp granittmurer. Dersom massene ligger for langt unna til at grabben på kranbilen kan nå dem, kan vi også benytte gravemaskin/ beltedumper for å flytte dem innenfor rekkevidde. Vi har også samarbeid med rørlegger, for bytte av utvendige rør, stoppekran/ bakkekran osv.

Vi har 1-tonns, 2-tonns og 3-tonns og 6-tonns maskiner til dette arbeidet.

Vi har også 0,8 tonns, 1-tonns og 1,5-tonns beltedumper som er effektive til å frakte massene til/fra andre siden av huset f.eks.

Vi kan også løfte våre 2-tonns og 3-tonns gravemaskiner inn på vanskelige/høye plasser ved behov. Bare ta kontakt dersom det er ønskelig med hjelp til slike ting, så finner vi forhåpentligvis frem til en god metode.

Vi benytter i stor grad underleverandører på gravearbeider, som fakturerer kunden direkte, når det er behov for 2, 3, og 6 tonns gravemaskiner, for utendørs arbeider. Hvis du vil se litt av hva de kan utføre, i samarbeid med oss, så kan du klikke på her, på SMART BUILDING AS og på ESPERUM GRAVESERVICE AS. Kontakten går helst via oss i første omgang, siden vi vet hvem av våre underleverandører som best passer til de enkelte oppdrag. Når kontakten med disse går via oss, vil de fakturere med de relativt lave prisene nedenfor, siden de får mange oppdrag via oss. Når de arbeider overfor andre kunder ligger deres timepriser ca. kr. 200,- pr. time høyere, så prisene nedenfor er veldig fordelaktige 🙂

A) For 1-tonns gravemaskiner regnes kr. 780,- pr. time + mva. for maskin inkl. maskinfører + kr. 1.000,- + mva for frakt av maskinen hver vei (For Oslo, Lørenskog, Bærum og (gamle) Asker). Eventuell bruk av pigghammer prises i hvert enkelt tilfelle. Disse maskinene benytter vi i hovedsak på innendørs utgraving og pigging av kjellere.

B) For 2-tonns og 3-tonns gravemaskiner regnes kr. 830,- pr. time + mva. for maskin inkl. maskinfører + kr. 1.200,- + mva for frakt av maskinen hver vei (For Oslo, Lørenskog, Bærum og (gamle) Asker). Eventuell bruk av pigghammer prises i hvert enkelt tilfelle. Det er samme pris for 1-tonns og 1,5 tonns beltedumper. Evt. hjelpemann faktureres med kr. 450,- + mva pr. time.

C) For 6-tonns gravemaskin regnes kr. 1.000,- pr. time + mva. for maskinen inkl. maskinfører, og kr. 2.500,- + mva for frakt av maskinen hver vei (For Oslo, Lørenskog, Bærum og (gamle) Asker). Eventuell bruk av pigghammer prises i hvert enkelt tilfelle. Evt. hjelpemann faktureres med kr. 450,- + mva pr. time.

 

2) Hvis kunden ønsker tllbud på noe større gravearbeider, og vi har anledning, gjelder i utgangspunktet samme priser som over. Vi kan i visse tilfeller, ved slike noe større arbeider, gi et tilbud med fastpris eller maksimalpris.

3) Ved mengder over 100 tonn kan vi møte med egen 8-tonns gravemaskin og 2-4 biler for transport av massene. To av bilene er store 4-akslede dumperbiler som kan ta med ca. 17. tonn pr. lass. På slike oppdrag gjelder i utgangspunktet prisene slik de fremgår over og i prislisten nedenfor, men avhengig av oppdragets type, kjøreavstand osv, kan vi her ofte gi enda bedre pris etter nærmere avtale.

Metode E – Transportbånd


Vi kommer med inntil 5 stk. transportbånd, som vi benytter til å transportere massene ut av hus/kjeller. Dette kan være praktisk ved f.eks. utgraving av kjellere. Massene kommer da ut i en haug, som vi så normalt henter med en kranbil med grabb. Kranbilen kan komme på bestilling etterhvert som man vil ha kjørt bort, eller bare komme til slutt, når alt er ute. Alternativt kan man fylle massene rett i containere, som vi bytter når de er fulle eller bare grabber ut av.  På denne måten kan vi hente alt fra 5 – 100 tonn. Transportbåndene koster kun kr. 500,- + mva. pr. dag + frakt kr. 480,- + mva hver vei, og man betaler kun for dager som båndene brukes 🙂  Dersom vi må bruke mer enn to transportbånd hos en kunde, tar vi kun kr. 250,- + mva. pr. dag for transportbånd nr. 3,4 osv, for at det ikke skal bli så dyrt for kunden.   Se gjerne mer informasjon om utgraving fra kjellere under vår tjeneste «RIVINGSARBEIDER«

Metode F – Containere


Vi setter ut container(e) hos kunden, normalt 5 m3 containere for masser. Disse har to lemmer som kan legges ned bak, slik at man kan tippe trillebårlass direkte inne i containeren.

Vi kan også sette ut 10 m3 container (e). Disse har en høyde på 1,5 meter på innlastingssiden, slik at de er best egnet hvis man laster med gravemaskin eller transportbånd, eller hvis man kan laste de fra en høyere støttemur eller avsats. En fordel med disse er at man ikke trenger å tømme så ofte og på den måten sparer penger.

Containerne leveres med liftdumperbil, eller med kranbil, dersom man ønsker containerne levert litt inn i hagen.

Vi tømmer dem enten med en kranbil med grabb eller ved å skifte ut containerne med en liftdumperbil, Liftdumperbil kan bare løfte 5 m3 containere. Hvis det dreier seg om flere lass, velger vi ofte å bare komme innom og grabbe containeren tom, fremfor å bytte den ut. Dette går raskere og er også rimeligere, siden fremmøteprisen for kranbiler bare er kr. 480,- + mva. Da kan man også «overfylle» en del, uten at det gjør noe.

Det er samme tonnpriser for massene, uansett hentemetode. Tonnprisene ser du i rubrikken nedenfor.

 • Utsett av tom container: kr. 1.000,- + mva. Dersom kunden vil ha to containere samtidig, koster dette kr. 1.500,- + mva. for begge.
 • Henting av tom container: kr. 1.000,- + mva. Dersom vi henter to tomme containere samtidig, koster dette kr. 1.500,- + mva. for begge.
 • Fremmøtepris for kranbil med grabb, ved tømming av container : kr. 480,- + mva
 • Fremmøtepris for liftdumperbil ved utskifting av container : kr. 1.000,- + mva
 • Det er ingen dagleie de første 14 dagene, men deretter påløper kr. 70,- + mva. pr. dag.
 • Utenfor Oslo, Asker og Bærum er det egne fremmøtepriser. Du ser priser for dette i boksen lenger ned.

Priser for bortkjøring av jord, stein og betong- masser:

(Priser for levering av jord, pukk, osv. – se lenger ned på siden)

 


100 KG – 500 KG

Kun kr. 2,00 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

500 KG – 2,5 TONN

Kun kr. 1,40 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

2,5 TONN – 5,0 TONN

Kun kr. 1,00 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

5 TONN – 10 TONN

Kun kr. 800 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

OVER 10 TONN

Kun kr. 600 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

(Hvis det er betong i lasset, kr. 800,- pr. tonn. Dette fordi vi må betale mye mer pr. tonn for deponering av lass med betong iblandet.)

OVER 20 TONN

Kun kr. 500 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

(Hvis det er betong i lasset, kr. 800,- pr. tonn. Dette fordi vi må betale mye mer pr. tonn for deponering av lass med betong iblandet.)

OVER 100 TONN

Ved så store mengder baseres prisen på avtale i hvert enkelt tilfelle, basert på avstand til deponi osv., men som utgangspunkt er tonnprisen kr. 400,- (eks. mva.) ved henting over 100 tonn rene masser stein og jord med kranbil med grabb. Hvis kunden laster rett i våre dumperlastebiler med gravemaskin blir det kr. 50,- billigere pr. tonn. Lass med ren stein er kr. 100,- billigere. Fremmøteprisen er kun kr. 480,- + mva. pr. lass. Vi kjører ofte da med 2-4 biler samtidig, for å få det raskt unna, evt. også med tilhengere. Kranbilene får med ca. 12-14 tonn pr. lass. Dumperbilene får med ca. 17 tonn pr. lass.  Spør oss gjerne om pris på konkrete oppdrag, så beregner vi prisen mer nøyaktig. Ved nærhet til deponi kan det bli noe rimeligere 🙂

Utenfor Oslo / Bærum / (gamle) Asker. (Trykk på + for å åpne boksen)

Her må vi ha noe mer for fremmøtet pga. lengre kjøretid/mer lønn for mannskapene, mer dieselforbruk osv.

Vi beregner da fremmøteprisen etter kjøreavstanden, tur/retur fra det som er nærmest deg, av Oslo Rådhus eller Sandvika.

Komprimatorbil med 2 mann eller kranbil /dumperbil med 1 mann koster kr. 28,- pr. kilometer, + mva, så dette kan du lett regne ut selv også, ved å gange avstanden tur/retur med kr. 28,-)

Dersom det evt. behøves hjelpemenn utover dette beregnes timepris for disse, med kr. 360,-/time + mva. pr. ekstra mann, fra/til Sandvika.

Her er noen eksempler på fremmøtepriser, eks. mva, så du ser beregningsmetoden:

 • Fremmøtepris til Lillestrøm er kr. 1.344,-         (48 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Ski er kr. 1.680,-                   (60 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drøbak er kr. 2.016,-           (72 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Kløfta, kr. 2.128,-                  (76 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drammen, kr. 1.624,-         (58 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Nesoddtangen, 2.632,-      (94 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Hønefoss, kr. 2.408,-          (86 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Slemmestad, kr. 952,-       (34 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Sandvika)

OBS. Dette er priser eks. mva. For å finne pris inkl. mva. legger du bare til 25 %.

Før du bestiller, så ta gjerne kontakt, så beregner vi i fellesskap fremmøteprisen, til deg, helt nøyaktig 🙂

Tips: Du finner avstander ved å klikke HER.

PRISER FOR KJØRING PÅ TID OG KM, hvis kunden har eget deponi, ELLER kjøring for næringskunder (Trykk på + for å åpne boksen)

PRISER FOR KJØRING PÅ TID OG KM:

 • Hvis kunden har eget deponi.
 • Kjøring for næringskunder, når vi kun utfører rene transportoppdrag, grabbing eller kranoppdrag.
 • Kun kr. 1.200,- pr. time + mva, for kranbilen, inkludert sjåfør. (Slike store kranbiler med grabb koster hos andre ca. kr. 1.400,- til 1.600,- pr. time + mva.. )
 • Hvis vi kjører med 4-akslet dumperbil, så koster denne kun kr. 900,- pr. time + mva, inkludert sjåfør.

Tiden og km regnes da fra oppstart Sandvika, til vi er tilbake i Sandvika.

Det tilkommer også bompenger + kr. 28,- pr. km + mva, for å dekke dieselutgifter mv.

Priser, bortkjøring av større mengder masser med dumperlastebil og avtalt timespris. (Trykk på + for å åpne boksen)

Hvis det er over 100 tonn og kunden laster opp med egen gravemaskin, kan vi noen ganger avtale kjøring på timespris,

Hvis vi kjører med 4-akslet dumperbil, så koster denne kun kr. 900,- pr. time + mva, inkludert sjåfør. Tiden og km regnes da fra oppstart Sandvika, til vi er tilbake i Sandvika.

Det tilkommer også bompenger + kr. 28,- pr. km + mva, for å dekke dieselutgifter mv.

Fakturaen består kun av fremmøte kr. 480,- (eks. 25 % mva) og kiloprisen. Dette for at kunden skal kunne estimere prisen relativt lett. Også her er deponiavgift, mannskap, lastebiler, opplasting og arbeid inkludert. Det blir lavere kilopris jo mer vi henter pga. at vår selvkostnad synker med økende mengde.

Utenfor Oslo / Bærum / gamle Asker er det høyere fremmøtepris pga. lengre kjøreavstand for oss. Se boks med eksempler og priser lenger ned.

Dersom lasset består av mer enn ca. 12-14 tonn, vil vi måtte tømme bilen, og komme tilbake for neste lass osv. Det vil da bli en fremmøtepris kr. 480,- + mva for hvert lass. (Dette er bare for å dekke litt av våre utgifter til bompenger, diesel, sjåfør osv.)

Prisene reduseres når tonngrensene passeres, eller når det er åpenbart ved bestilling av det er over en viss vekt, som det så senere viser seg å bli. Man betaler altså kun pris etter priskategori, for samlet vekt, når det gjelder samme oppdrag.

(Dersom en kunde evt. ikke skulle gjøre opp for seg, har Renova, etter utløp av purrefrist, rett til å levere tilbake samme antall tonn masser som vi hentet, på anleggsadressen eller hjem til bestiller, samt hente tilbake granitt, jord, pukk osv. som vi evt. har levert til anleggsadressen. Det vi på den måten sparer inn i deponiavgift/retur, trekkes så fra det utestående.)

Hvis du ønsker å bestille pr. nett, kan du bare klikke her på bestillingAlternativt kan du sende oss en forespørsel, ved å klikke her på forespørsel, eller du kan ringe oss på tlf.  22 10 10 10, og snakke med en av våre hyggelige medarbeidere på kundemottak 🙂

Renova forsøker å gi god service, og våre kunder beskriver oss best:

Fått super hjelp til å fjerne 40+ tonn jordmasse og tilkjørt 20 tonn pukk. Enebolig Oslo. Kjempehyggelige og proffe folk.
Det var en vanskelig innkjørsel med de klarte det veldig bra og kom som avtalt.
Rask respons på epost og hyggelig dialog.
Veldig fornøyd! Kommer til å bruke disse igjen – snart. Anbefales.
Mvh Ø. Berge

Takk for flott utført oppdrag.
I forbindelse med grunnarbeid før jeg skulle legge belegningsstein hadde jeg ca 12 tonn masse å bli kvitt.
Sendte to bilder som viste område og hvor massen var plassert, og fikk en bekreftelse på at det skulle gå greit å fjerne samt en dato. Jeg trengte heller ikke være hjemme, siden det kom klart frem fra bildene hva som skulle fjernes.
Da jeg kom hjem fra jobb den avtalte dagen var alt av masse fjernet, og resultatet særdeles bra.
Flott jobb til en fornuftig pris.
 
Mvh Are

Strålende fornøyd med oppdraget. Flink fyr som kom og hentet.
Raskt og effektivt med kran med grabb. Inn i hagen bak hekken.
.
Mvh Vidar Eriksen

Du kan se ytterligere ca. 210 omtaler til, hvis du klikker på «Omtaler» og «Referanser».

Dersom du vil se priser for LEVERING av jord, pukk, bark osv, kan du KLIKKE HER, så kommer du litt lengre ned på siden.

Øvrige priser og informasjon, massetransport


URENE MASSER, RØTTER OSV

Hvis massene består av bare jord,stein og leire, er prisene slik de fremgår i rubrikkene over.

Hvis massene inneholder andre ting i tillegg, må vi betale adskillig mer på mottakene, og prisene til kunden blir derfor en del høyere:

 • Ren betong med eller uten armering. Kan også inneholde murstein, takstein, fliser: kr. 800,- pr. tonn + mva. (Hvis under 10 tonn er prisene som i rubrikkene over.)
 • Lett forurensede masser, f.eks, jord/stein, med noe murstein, betong, armeringsjern, kr. 800,- pr. tonn + mva. (Hvis under 10 tonn er prisene som i rubrikkene over.)
 • Røtter, større enn 20 cm diameter: kr. 3.000,- pr. tonn + mva.
 • «Baderomsmix», Fliser med og uten gips, Betong med og uten varmekabler, Metall. Men ikke andre ting enn dette: kr. 3.000,- pr. tonn + mva.

PS. Hvis kunden på forhånd klarer å skille ut det som ikke er rene masser i en egen haug, så er dette lønnsomt for kunden, idet vi da prøver å legge dette i to hauger på lasteplanet og levere det i to separate veiinger. Kunden får da to veiesedler; én med rene masser, til den lave prisen, og én med den andre fraksjonen.

EKSEMPEL PÅ UTREGNING - masser:

Hvis du f.eks har gravd ut et kjellerrom på 20 m2, for å få mer takhøyde, og du har gravd ned 30 cm betyr dette at du har gravd ut 20 m2 x 0,3 m = 6 m3. Egenvekten på betong/jord/stein er i snitt ca. 1,7 tonn, så da vil dette være 6 x 1,7 tonn = ca. 10,2 tonn. Prisen for å få oss til å hente dette vil da være: 10,2 tonn x kr. 600,- = kr. 6.120,- + fremmøte kr. 480,- = kr. 6.600,- + 25 % mva = kr. 8.250,- .

Hvis vi henter over 20 tonn går tonnprisen ned fra kr. 600,- til kr. 500,- , eks. 25 % mva.

Her er en omtale til vedr. henting av masser 🙂

Henting av stedlig masse ved enebolig i Asker etter utgraving i forbindelse med dreneringsarbeid.
Totalt 6 billass er blitt hentet til nå, og daglig leder har fulgt opp denne jobben på en veldig god måte, til tross for opphenting i midten av ferietiden i juli.
Kranbil med grabb ble benyttet for å hente masse, og denne har god rekkevidde og kan stå på utsiden av hekk for å laste opp.
Alternativet ville vært å bruke gravemaskin som setter mye større avtrykk på stedet.
Det ble ved ett tilfelle benyttet en sjåfør under opplæring til kjøring av kran, og det var tydelig forskjell på ferdigheter i forhold til innkjørt kranfører. Renova fikk tilbakemelding på dette, og fast kranfører utførte resten av jobben med bra resultat.
At tilbakemeldinger fra kunde blir fulgt opp på en rask og god måte, er en av flere grunner til at dette selskapet kan anbefales.
Faktura byr heller ikke på noen overraskelser, og samsvarer med prisliste på web-side.
Mvh Ola R. Fossum

Vi kan også levere: Jord, Bark, Pukk, Elvestein, Subbus, Granittstein, Fiberduk osv.


PRISLISTE FOR VARER VI KAN LEVERE

Det tilkommer i tillegg 25 % mva.

(KLIKK PÅ LISTEN FOR Å FORSTØRRE)
Prisliste Renova for pukk jord bark granitt pr. 24.05.2021

TILKJØRING AV VARER, UTENFOR OSLO / BÆRUM / GAMLE ASKER - (TRYKK PÅ + FOR Å ÅPNE BOKSEN)

Her må vi ha noe mer for fremmøtet pga. lengre kjøretid for mannskapene, mer diesel osv.

Vi beregner da fremmøteprisen etter kjøreavstanden, tur/retur fra det som er nærmest deg, av Oslo Rådhus eller Sandvika.

Levering med kranbil koster kr. 720,- + kr. 28,- pr. kilometer, + mva, så dette kan du lett regne ut selv også, ved å gange avstanden tur/retur med kr. 28,- og legge til kr. 720,- .

Her er noen eksempler på fremmøtepriser, så du ser beregningsmetoden:

 • Her er noen eksempler på fremmøtepriser for levering, eks. mva, så du ser beregningsmetoden:
  • Fremmøtepris til Lillestrøm er kr. 1.344,- + kr. 720,-       (48 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,-)  (fra Oslo)
  • Fremmøtepris til Ski er kr. 1.680,- + kr. 720,-                 (60 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,- )  (fra Oslo)
  • Fremmøtepris til Drøbak er kr. 2.016,- + kr. 720,-          (72 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,-)  (fra Oslo)
  • Fremmøtepris til Kløfta, kr. 2.128,- + kr. 720,-                (76 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,- )  (fra Oslo)
  • Fremmøtepris til Drammen, kr. 1.624,- + kr. 720,-           (58 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,-)  (fra Sandvika)
  • Fremmøtepris til Nesoddtangen, 2.632,-  + kr. 720,-       (94 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,-)  (fra Oslo)
  • Fremmøtepris til Hønefoss, kr. 2.408,-  + kr. 720,-           (86 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,- )  (fra Sandvika)
  • Fremmøtepris til Slemmestad, kr. 952,- + kr. 720,-           (34 km tur/retur x kr. 28,- + kr. 720,-)  (fra Sandvika)

OBS. Dette er priser eks. mva. For å finne inkl. mva. legger du bare til 25 %.

Før du bestiller, så bare ta kontakt, så beregner vi i fellesskap fremmøteprisen 🙂 Tips:   Du finner avstander ved å klikke HER.

PRISER FOR KJØRING PÅ TID OG KM, hvis kunden har eget deponi, eller annen kjøring for næringskunder (Trykk på + for å åpne boksen)

PRISER FOR KJØRING PÅ TID OG KM:

 • Hvis kunden har eget deponi.
 • Kjøring for næringskunder, når vi kun utfører rene transportoppdrag, grabbing eller kranoppdrag.
 • Kun kr. 920,- pr. time + mva, for kranbilen, inkludert sjåfør. (Slike store kranbiler med grabb koster hos andre ca. kr. 1.400,- pr. time + mva.. )
 • Hvis vi kjører med 4-akslet dumperbil, så koster denne kun kr. 800,- pr. time + mva, inkludert sjåfør.

Tiden og km regnes da fra oppstart Sandvika, til vi er tilbake i Sandvika.

Det tilkommer også bompenger + kr. 28,- pr. km + mva, for å dekke dieselutgifter mv.

PRISER PÅ TILKJØRING AV VARER, MED KRANBIL M/GRABB

Innenfor Oslo / Bærum / gamle Asker, (max. ca. 14 tonn pr. lass):

 1. FREMMØTEPRIS pr. tur, når vi skal HENTE masser: Kun kr. 480,- + mva, pr. lass.
 2. FREMMØTEPRIS pr. tur, når vi skal LEVERE masser: Kun kr. 1.200,- + mva, pr. lass.
 3. FREMMØTEPRIS pr. tur, når vi både LEVERER OG HENTER masser: Kun kr. 1.200,- tilsammen. Det blir da altså i praksis ingen fremmøtepris for hentingen, siden vi jo allerede er der 🙂
 4. Vi legger gjerne massene dit kunden ønsker det, med vår grabb som når ut hele 17 meter fra bilens senter. For denne grabbingen tar vi kun kr. 920,- + 25 % mva. pr. time i tillegg, for kun den tiden kranen er hos kunden (Andre slike kranbiler ligger ofte på kr. 1.400,- til kr. 1.600,- pr. time og i tillegg tar de betalt for tiden fra og til sin egen parkeringsplass.)
 5. Vi kan også levere PUKK, JORD, BARK, ELVESTEIN osv. i våre RENOVA-KRANSEKKER, som tar et drøyt tonn. Se prislisten ved siden av. Da er det kun kr. 480,- + mva. i fremmøtepris. 🙂
 6. Vi kan også levere GRANITTBLOKKER med kranbil. Se prislisten ved siden av. Vi rekker inntil 17 meter ut fra bilens senter. Vi løfter da blokkene i en kraftig steinklype som er laget til dette. For denne løftingen tar vi kun kr. 920,- + 25 % mva. pr. time. for den tiden kranen jobber hos kunden. Hvis vi skal sette opp muren må vi ha med en hjelpemann, som koster kr. 380,- pr. time + mva. Se video over, der vi setter opp en granittmur. Vi kan kan også dele blokkene for kunden, enten med vinkelsliper, bor og kiler, eller ved bruk av en hydraulisk diamantskjærer. Den koster kr. 400,- pr. time + mva. for den tiden den brukes, men det går relativt raskt med den :-). Grunnarbeidet er det best om kunden har gjort klart før vi kommer. Vi kan gi råd og veiledning om dette og evt. hjelpe til, hvis det behøves.

For tilkjøring av varer utenfor Oslo / Bærum / gamle Asker vil det bli kilometerpris, slik fremgår i boksen til venstre.

Dersom du vil se priser for HENTING av masser, kan du KLIKKE HER, så kommer du litt høyere opp på siden.

Noen omtaler, vedr. grabbing og massetransport


Du finner ytterligere ca. 240 hyggelige tilbakemeldinger, her hvis du klikker her på "Omtaler" og "Referanser".

Jeg trengte å fjerne rundt 20 tonn med leire/jord, og få levert omtrent samme mengde sand/jord tilbake opp til en vanskelig tilgjengelig rekkehustomt.
Jeg opplevde Renova som veldig serviceinnstilte og behjelpelige, og de løste dette veldig bra.
Anbefales på det varmeste!

Mvh Marius Gravdal

Oppdrag – gravearbeid og bortkjøring av masser.

Vi benyttet Renova og deres samarbeidspartner Esperum Graveservice da vi trengte å få gjort et større gravearbeid i hagen på grunn av dreneringsbehov.

Vi er veldig fornøyd med jobben som ble gjort, måten det ble gjort på og kanskje mest av alt råd og oppfølging underveis og etterpå.

For det første ble vår første henvendelse med raskt og hyggelig besvart. Ut fra forespørselen fikk vi gode råd og anbefalinger om alternative måter å gjøre jobben på – med klar og god oversikt over kostnader ved ulike alternativer. Det var betryggende å få bedre råd om hvordan dette kunne løses enn det man selv hadde «tenkt ut».

Oppdraget ble løst som avtalt – til avtalte tider og med veldig god orden underveis og etterpå.

I etterkant av oppdraget kom daglig leder i Renova selv innom for å sjekke om ting hadde blitt som avtalt.

Måten oppdraget ble løst på, rådgivning om alternativ underveis, totalprisen og oppfølgingen ved avsluttet oppdrag er på et nivå jeg ikke hadde forventet meg og vi er som sagt strålende fornøyd med Renova.

Vi anbefaler Renova og deres tjenester på det varmeste!

Mvh Axel Peterson

Takk for flott utført oppdrag.
I forbindelse med grunnarbeid før jeg skulle legge belegningsstein hadde jeg ca 12 tonn masse å bli kvitt.
Sendte to bilder som viste område og hvor massen var plassert, og fikk en bekreftelse på at det skulle gå greit å fjerne samt en dato. Jeg trengte heller ikke være hjemme, siden det kom klart frem fra bildene hva som skulle fjernes.
Da jeg kom hjem fra jobb den avtalte dagen var alt av masse fjernet, og resultatet særdeles bra.
Flott jobb til en fornuftig pris.

Mvh Are

Strålende fornøyd med oppdraget. Flink fyr som kom og hentet.
Raskt og effektivt med kran med grabb. Inn i hagen bak hekken.

Mvh Vidar Eriksen

Fått super hjelp til å fjerne 40+ tonn jordmasse og tilkjørt 20 tonn pukk. Enebolig Oslo. Kjempehyggelige og proffe folk.
Det var en vanskelig innkjørsel med de klarte det veldig bra og kom som avtalt.
Rask respons på epost og hyggelig dialog.
Veldig fornøyd! Kommer til å bruke disse igjen – snart. Anbefales.

Mvh Øyvind Berge

HVIS DU ØNSKER Å KONTAKTE OSS FOR EN FORESPØRSEL, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «FORESPØRSEL»

HVIS DU ØNSKER Å BESTILLE OSS MED EN GANG, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «BESTILLING»

Bilder, bortkjøring av jord, stein, betong og masser


Renova. Her har kranbilen med grabb akkurat tømt ut betongmasser og er klar for neste oppdrag

Renova. Her har kranbilen med grabb akkurat tømt ut betongmasser og er klar for neste oppdrag

Renova, Her grabber vi opp, før bortkjøring av jord, stein og betong med en av våre kranbiler. Vi har ofte med en hjelpemann til å krafse og rake, slik at det skal se "strøkent" ut etter oss. (De fleste andre firmaer har bare én mann på kranbilen og gjør det litt mer røft, siden de ikke har tid til den siste finpussen....)

Renova, Her grabber vi opp, før bortkjøring av jord, stein og betong med en av våre kranbiler. Vi har ofte med en hjelpemann til å krafse og rake, slik at det skal se «strøkent» ut etter oss. (De fleste andre firmaer har bare én mann på kranbilen og gjør det litt mer røft, siden de ikke har tid til den siste finpussen….)

Bortkjøring av jord, stein og betong. Her er vi ute med vår største kranbil og grabber opp jord og stein. Denne kranbilen har hele 21 meter rekkevidde med krok og 17 meter rekkevidde med grabb eller kvistklo. (Målt fra kranens senter på bilen.)

Bortkjøring av jord, stein og betong. Her er vi ute med kranbil og grabber opp jord og stein. Denne kranbilen har hele17 meter rekkevidde med grabb eller kvistklo. (Målt fra kranens senter på bilen.)

Bortkjøring av jord og steinmasser med vår kranbil med grabb og full oppbygging av ny hage med granittmurer, granittkansten, ny plen osv. Her sees også vår minste gravemaskin

Renova massetransport. Dette er en av våre biler for riving og henting av masser, jord, stein og betong med grabb. Den har en 29 tonnmeter kran, med 17 meter rekkevidde og tipp. Her har vi lastet på vår 9 tonns gravemaskin. Til denne kranbilen har vi også kvistklo, for henting av kvisthauger osv.

Dette er vår største kranbil, her med en 30 m3 container og grabb, til henting av Renova-sekker og byggavfall. Den brukes også til henting av jord, stein og betong, samt levering av pukk, jord, granitt og mye annet.

Dette er vår største kranbil, her med en 30 m3 container og grabb, til henting av Renova-sekker og byggavfall. Den brukes også til henting av jord, stein og betong, samt levering av pukk, jord, granitt og mye annet.

Vår 2 tonns minigraver. Denne kan vi løfte inn med vår kranbil. Den benyttes til hagearbeider, flytting av masser og mye annet

Vår 2 tonns minigraver. Denne kan vi løfte inn med vår kranbil. Den benyttes til hagearbeider, flytting av masser og mye annet

Bortkjøring av jord og stein. Her benytter vi kranbil med grabb over en hekk

Bortkjøring av jord og stein. Her benytter vi kranbil med grabb over en hekk

Her benytter vi vår største grabb, som rommer opptil 700 liter/ca. ett tonn. Denne benytter vi mest til jordmasser og bark.

Her benytter vi en stor grabb, som rommer opptil 700 liter/ca. ett tonn.

Grabb. Dette er den grabben vi normalt benytter på bortkjøring av betongmasser og steinmasse. Den rommer opptil 400 liter/ca. 700 kilo.

Grabb. Dette er en av de grabbene vi benytter på bortkjøring av betongmasser og steinmasse.

Renova. Utgraving og pigging av en kjellergulv, for å øke takhøyde. Her benytter vi to transportbånd inne og ett ute. Ute benytter vi gravemaskin og lastebil eller kranbil med grabb, for å fjerne massene.

Renova. Utgraving og pigging av en kjellergulv, for å øke takhøyde. Her benytter vi to transportbånd inne og ett ute. Ute benytter vi gravemaskin og lastebil eller kranbil med grabb, for å fjerne massene.