HENTING / BORTKJØRING AV JORD, STEIN og BETONG med KRANBIL m/ GRABB, GRAVEMASKIN ELLER KRANSEKKER, SAMT UTKJØRING AV JORD, PUKK OSV. GRAVEARBEIDER.

Bortkjøring av jord, stein og betong- masser, i Oslo, Asker, Bærum og Akershus. Vi henter og kjører bort enten du har 100 kilo eller 100 tonn. Vi leverer også pukk, jord, elvestein, bark, granittstein osv. Vi utfører også gravearbeider sammen med samarbeidspartner.

Vi henter med:

A – Komprimatorbil – hvis under ca. 1 tonn

B – Kranbil med grabb – hvis ca. 1 tonn – 100 tonn  (normalt det beste alternativet)

C – «Rett iSekken» – vi leverer storsekker hjem til deg, som du fyller med masser. Så henter vi sekkene med kranbil.

D – Gravemaskin og kranbil med grabb – hvis store mengder eller hvis massene er for langt borte til at kranen når frem

E – Transportbånd – vi leverer transportbånd hjem til deg, for utgraving fra kjeller osv. Deretter henter vi med kranbil m/grabb

F – Containere – hvis det ikke er egnet for å legge massene løst på bakken

OBS. Det er samme tonnpriser uansett hentemetode, bortsett fra «Rett iSekken», som har pris pr. sekk. Se priser nedenfor.

Ved vårt konsept betaler du ikke dyre timepriser, du betaler normalt kun en fremmøtepris og en kilopris 🙂

Titt gjerne på mange flere bilder lengst ned på denne siden.

Massetransport, grabbing av jord og stein. Her har vi møtt med kranbil og to mann for å grabbe opp ca. 10 tonn jord og steinmasser. Denne kranen har hele 17 meter rekkevidde, så vi kan hente masser et godt stykke fra vei. Man betaler ingenting for kranbil og mannskap. Kun kr. 480,- + mva. i fremmøte, pluss kilopris.

Massetransport, grabbing av jord og stein. Her har vi møtt med kranbil og to mann for å grabbe opp ca. 10 tonn jord og steinmasser. Denne kranen har hele 17 meter rekkevidde, så vi kan hente masser et godt stykke fra vei. Man betaler ingenting for kranbil og mannskap. Kun kr. 480,- + mva. i fremmøte, pluss kilopris.

 Bortkjøring av masser, jord, stein og betong, samt levering av jord, pukk, granitt og mye mer. Dette er den kranbilen vi normalt bruker til grabbing. Vi har også grabb med tenner, for stein og noe graving.

Bortkjøring av masser, jord, stein og betong, samt levering av jord, pukk, granitt og mye mer. Dette er den kranbilen vi normalt bruker til grabbing. Vi har også grabb med tenner, for stein og noe graving.

Kranbil henter jord og stein med grabb


Play Video

Grabbing av jordmasser og stein. I videoen over benytter vi en grabb med tenner for å kunne grave i masser som har ligget en stund. Her strekker vi grabben nesten 17 meter innover langs siden på et hus, mellom huset og et lite tre.

Vi har her også møtt med en dumperlastebil i tillegg, for å få med oss to lass samtidig. Vi gjør ofte dette, hvis det er en del, slik at oppdraget blir raskere ferdig både for kunden og for oss 🙂


Play Video

I videoen over grabber vi på stein- og betongmasser. Dette er en meget skånsom måte å hente masser på, i forhold til gravemaskin og lastebil. Det blir ingen spor etter gravemaskinbelter og ingen maskin og lastebil som står og tar plass.

Vår grabbing er normalt også rimeligere, siden vi bare tar kr. 480,- + mva i fremmøte, og ingen timepris verken for sjåfører eller kranbil. Vi tar kun en tonnpris i tillegg og veiebilag vedlegges faktura. (Se prisliste lenger ned.) Det er svært forutsigbart og oversiktlig.

De fleste graveentreprenører tar derimot omtrent kr. 5.000,- + 25 % mva, bare for å komme med maskin og lastebil, (som kalles «riggkostnad») + timepris for både gravemaskin og lastebil, + tonnpris for deponering. Da er det ofte relativt usikkert hva det hele kommer på til slutt….


Play Video

Denne videoen viser vår største kranbil, som vi benytter til både pukk, masser, hageavfall og byggavfall. Den kan ha enten container eller dumperkasse på, alt avhengig av det som skal fraktes. Her henter vi byggavfall med en stor riveklo.


Play Video

I videoen over grabber vi på stein og betong, etter å ha pigget opp et kjellergulv og transportert massene ut med transportbånd.  Denne grabben med tenner klarer å få godt tak i selv masser med store steiner. Vi utfører forøvrig mange oppdrag med å pigge ut kjellergulv og grave ut jord og steinmasser, slik at kunden får god takhøyde i kjelleren. Vi har også fjellsplitteutstyr for større steiner og fjell. Titt gjerne på vår side for RIVEARBEIDER, for informasjon rundt dette.


Play Video

Henting av Rett I Sekken. I videoen over henter vi Renova-sekker med kranbil.  1) Kunder får sekker gratis tilkjørt.  2) Så legger kunden masser, byggavfall, skrot, treverk, hageavfall osv. i sekkene og bestiller henting. 3) Renova henter sekkene med kranbil eller evt. komprimatorbil.


Play Video

Renova. Levering av pukk, singel, grus, med kranbil med grabb. Her legger vi det rett ut i en grøft, slik at kunden sparer mye tid kontra å bare få det tippet ett sted.


Play Video

Renova. Her grabber vi på betong med kranbil. I dette tilfellet er det bortkjøring av armerte betongplater fra en støttemur.

Metode A – Komprimatorbil


Hvis det er inntil ca. 500 kilo vil alt hentes på «gamlemåten», ved at våre mannskaper møter med komprimatorbil og så spar jord, stein, betong over i en stor tralle, som de så ruller bort til komprimatorbilen og heiser inn. Så gjentar de dette inntil alt er borte. Til slutt raker og koster de opp alt bøss, så det er «strøkent» der dette har ligget. Hvis over 10 meter avstand til bilen, må vi imidlertid også ta litt betalt for den ekstra arbeidstiden dette tar, men det pleier ikke bli så mye, siden vi kun tar kr. 320,- + mva, pr. mann pr. time for dette.

Metode B – Kranbil med grabb (mest brukt)


Vi møter med stor kranbil med grabb, som grabber massene opp på lastebilen.  Grabben når hele 17 meter ut fra bilens senter. Våre mannskaper krafser det siste laget opp i grabben og jevner området til slutt, slik at det skal se bra ut etter oss. Dette er en populær hentemetode for kunden, siden det er så effektivt. Fordelaktig fremfor container, fordi man kan legge alt i en haug, og ikke er avhengig av å vente på ny container når den forrige er full osv. Man betaler også her kun for fremmøte og vekt, altså ingen timepris verken for kranbil eller sjåfør. Kranbilen passer for henting av både små og store mengder masser, alt fra 2 tonn til 100 tonn. Den får med seg inntil ca. 10-11 tonn pr. lass. Hvis det skal hentes mye, kommer vi ofte med en eller to dumperbiler også, slik at vi får med to-tre lass samtidig. 

Vi kan i visse tilfeller, ved store arbeider, gi et tilbud med en maksimalpris, slik at kunden får det beste av maksimalpris og kilopris.

PS. Dersom en kunde ønsker å benytte våre kranbiler til øvrig arbeid, er dette helt i orden. Vi har en kranbil med 29 tonnmeter kran, med 17 meter rekkevidde og en kranbil med 44 tonnmeter kran, med 26 meter rekkevidde. Vi tar kun kr. 920,- pr. time + 25 % mva for disse bilene. Vi tar ikke noe ekstra fremmøtepris, dersom vi allerede skal hente masser el.l. hos kunden. Dersom vi kommer kun for å løfte, regnes timepris og bompenger tur retur Sandvika. Vanlig timespris hos Transportsentralen og andre, for såvidt store kranbiler, ligger på kr. 1.200 til kr. 1.600,- pr. time, så vi er de rimeligste i markedet 🙂

Metode C – «Rett i sekken»


Vi leverer storsekker /kransekker til deg, som du så fyller og setter ut for senere henting. Du betaler kun kr. 720,- + 25 % mva for henting av en storsekk med masser. (+ fremmøte kr. 480,- + mva pr. gang, enten vi henter en eller flere sekker)  (Vi har antagelig best pris på dette i vårt område.)  Du ser egne priser for dette ved å klikke her på vårt produkt «RETT I SEKKEN».

Metode D – Kranbil m/grabb pluss gravemaskin


1) Hvis vi møte med gravemaskin for å «dra» massene nærme nok kranbilen, eller for å grave løs masser, regnes i tillegg kr. 1.200,- + mva for frakt av maskinen hver vei + kr. 720,- pr. time + mva. for den tiden vi graver. Hvis gravejobben kan gjøres på en dag og maskinen kommer på tilhenger, regner vi bare frakt én vei. Vi har både 9-tonns, 2-tonns og 1-tonns gravemaskin. Vi kan også løfte våre 2-tonns og 1-tonns maskin inn på vanskelige plasser ved behov.

2) Hvis kunden ønsker øvrige gravearbeider, og vi har anledning, gjelder samme priser som over (pkt. 1). Vi kan i visse tilfeller, ved store arbeider, gi et tilbud med en maksimalpris, slik at kunden får det beste av maksimalpris og timespris.

3) Ved mengder over 100 tonn kan vi møte med egen 9-tonns gravemaskin og 2-4 biler for transport av massene. På slike oppdrag gjelder i utgangspunktet prisene slik de fremgår over og i prislisten nedenfor, men avhengig av oppdragets type, kjøreavstand osv, kan vi her ofte gi enda bedre pris etter nærmere avtale.

Metode E – Transportbånd


Vi kommer med inntil 3 stk. transportbånd, som vi benytter til å transportere massene ut av hus/kjeller. Dette kan være praktisk ved f.eks. utgraving av kjellere. Massene kommer da ut i en haug, som vi så normalt henter med en kranbil med grabb. Kranbilen kan komme på bestilling etterhvert som man vil ha kjørt bort, eller bare komme til slutt, når alt er ute. Alternativt kan man fylle massene rett i containere, som vi bytter nr de er fulle eller bare grabber ut av.  På denne måten kan vi hente alt fra 5 – 100 tonn. Transportbåndene leier vi ut for kun kr. 500,- + mva. pr. dag + frakt kr. 480,- + mva hver vei, og man betaler kun for dager som båndene brukes 🙂 Se gjerne mer informasjon om utgraving fra kjellere under vår tjeneste «RIVINGSARBEIDER«

Metode F – Containere


Vi setter ut container(e) hos kunden, normalt 5 m3 containere for masser. Disse har to lemmer som kan legges ned bak, slik at man kan tippe trillebårlass direkte inne i containeren.

Vi kan også sette ut 10 m3 contaner (e), men disse har en høyde på 1,5 meter på innlastingssiden, slik at de er best egnet hvis man laster med gravemaskin eller transportbånd, eller hvis man kan laste de fra en høyere støttemur eller avsats.

Containerne leveres med liftdumperbil, eller med kranbil, dersom man ønsker containerne levert litt inn i hagen. 

Vi tømmer dem enten med en kranbil med grabb eller ved å skifte ut containerne med en liftdumperbil. Hvis det dreier seg om flere lass, velger vi ofte å bare komme innom og grabbe containeren tom, fremfor å bytte den ut. Dette går raskere og er også rimeligere, siden fremmøteprisen for kranbiler bare er kr. 480,- + mva. Da kan man også «overfylle» en del, uten at det gjør noe.

Det er samme tonnpriser for massene, uansett hentemetode. Tonnprisene ser du i rubrikken nedenfor.

 • Utsett av tom container: kr. 1.000,- + mva. Dersom kunden vil ha to containere samtidig, koster dette kr. 1.500,- + mva. for begge.
 • Henting av container: kr. 1.000,- + mva. Dersom vi henter to tomme containere samtidig, koster dette kr. 1.500,- + mva. for begge.
 • Fremmøtepris for kranbil med grabb: kr. 480,- + mva
 • Det er ingen dagleie de første 14 dagene, men deretter påløper kr. 70,- + mva. pr. dag.
 • Utenfor Oslo, Asker og Bærum er det egne fremmøtepriser. Bare spør oss, så regner vi ut dette helt nøyaktig for deg.

Priser for bortkjøring av jord, stein og betong- masser:


100 KG – 500 KG

Kun kr. 2,00 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

500 KG – 2,5 TONN

Kun kr. 1,40 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

2,5 TONN – 5,0 TONN

Kun kr. 1,00 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

5 TONN – 10 TONN

Kun kr. 800 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

OVER 10 TONN

Kun kr. 600 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

(Hvis det er betong i lasset, kr. 800,- pr. tonn. Dette fordi vi må betale mye mer pr. tonn for deponering av lass med betong iblandet.)

OVER 20 TONN

Kun kr. 500 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,-
(Priser eks. mva.)

(Hvis det er betong i lasset, kr. 800,- pr. tonn. Dette fordi vi må betale mye mer pr. tonn for deponering av lass med betong iblandet.)

OVER 100 TONN

Ved så store mengder baseres prisen på avtale i hvert enkelt tilfelle, basert på avstand til deponi osv., men normalt er tonnprisen kr. 400,- (eks. mva.) ved henting over 100 tonn rene masser stein og jord. Fremmøtepris kr. 480,- + mva. pr. lass. Vi kjører ofte da med 3-4 biler samtidig, for å få det raskt unna.

Utenfor Oslo / Bærum / Asker. (Trykk på + for å åpne boksen)

Her må vi ha noe mer for fremmøtet pga. lengre kjøretid for mannskapene, mer diesel osv.

Vi beregner da fremmøteprisen etter kjøreavstanden, tur/retur fra det som er nærmest deg, av Oslo Rådhus eller Sandvika.

Komprimatorbil / kranbil /dumperbil med 1-2 mann koster kr. 19,- pr. kilometer, + mva, så dette kan du lett regne ut selv også, ved å gange avstanden tur/retur med kr. 19,-)

Her er noen eksempler på fremmøtepriser, eks. mva, så du ser beregningsmetoden:

 • Fremmøtepris til Lillestrøm er kr. 912,-         (48 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Ski er kr. 1.140,-                   (60 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drøbak er kr. 1.368,-           (72 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Kløfta, kr. 1.444,-                  (76 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drammen, kr. 1.102,-         (58 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Nesoddtangen, 1.748,-      (94 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Hønefoss, kr. 1.634,-          (86 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Slemmestad, kr. 646,-       (34 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Sandvika)

OBS. Dette er priser eks. mva. For å finne pris inkl. mva. legger du bare til 25 %.

Før du bestiller, så ta gjerne kontakt, så beregner vi i fellesskap fremmøteprisen, til deg, helt nøyaktig 🙂 

Tips: Du finner avstander ved å klikke HER.

Priser, hvis kunden har eget deponi. (Trykk på + for å åpne boksen)

Hvis kunden har ordnet med eget deponi, kjører vi på timespris, kr. 920,- pr. time + mva, for kranbilen, inkludert sjåfør.

Hvis vi kjører med (tridem) dumperbil i tillegg, så koster denne kun kr. 750,- pr. time + mva, inkludert sjåfør.

Tiden og km regnes da fra oppstart Sandvika, til vi er tilbake i Sandvika.

Det tilkommer også bompenger + kr. 12,- pr. km + mva, for å dekke dieselutgifter mv.

Fakturaen består kun av fremmøte kr. 480,- (eks. 25 % mva) og kiloprisen. Dette for at kunden skal kunne estimere prisen relativt lett. Også her er deponiavgift, mannskap, lastebiler, opplasting og arbeid inkludert. Det blir lavere kilopris jo mer vi henter pga. at vår selvkostnad synker med økende mengde.

Utenfor Oslo, Asker og Bærum er det høyere fremmøtepris pga. lengre kjøreavstand for oss. Se boks med eksempler og priser lenger ned.

Dersom lasset består av mer enn ca. 10-11 tonn, vil vi måtte tømme bilen, og komme tilbake for neste lass osv. Det vil da bli en fremmøtepris kr. 480,- + mva for hvert lass. (Dette er bare for å dekke litt av våre utgifter til bompenger, diesel, sjåfør osv.)

Prisene reduseres når tonngrensene passeres, eller når det er åpenbart ved bestilling av det er over en viss vekt, som det så senere viser seg å bli. Man betaler altså kun pris etter priskategori, for samlet vekt.

(Dersom en kunde evt. ikke skulle gjøre opp for seg, har Renova, etter utløp av purrefrist, rett til å levere tilbake samme antall tonn masser som vi hentet, på anleggsadressen, samt hente tilbake granitt, jord, pukk osv. som vi evt. har levert til anleggsadressen.)

Hvis du ønsker å bestille pr. nett, kan du bare klikke her på bestillingAlternativt kan du sende oss en forespørsel, ved å klikke her på forespørsel, eller du kan ringe oss på tlf.  22 10 10 10, og snakke med en av våre hyggelige medarbeidere på kundemottak 🙂

Renova forsøker å gi god service, og våre kunder beskriver oss best:

Fått super hjelp til å fjerne 40+ tonn jordmasse og tilkjørt 20 tonn pukk. Enebolig Oslo. Kjempehyggelige og proffe folk.
Det var en vanskelig innkjørsel med de klarte det veldig bra og kom som avtalt.
Rask respons på epost og hyggelig dialog.
Veldig fornøyd! Kommer til å bruke disse igjen – snart. Anbefales.
Mvh Ø. Berge

Takk for flott utført oppdrag.
I forbindelse med grunnarbeid før jeg skulle legge belegningsstein hadde jeg ca 12 tonn masse å bli kvitt.
Sendte to bilder som viste område og hvor massen var plassert, og fikk en bekreftelse på at det skulle gå greit å fjerne samt en dato. Jeg trengte heller ikke være hjemme, siden det kom klart frem fra bildene hva som skulle fjernes.
Da jeg kom hjem fra jobb den avtalte dagen var alt av masse fjernet, og resultatet særdeles bra.
Flott jobb til en fornuftig pris.
 
Mvh Are

Strålende fornøyd med oppdraget. Flink fyr som kom og hentet.
Raskt og effektivt med kran med grabb. Inn i hagen bak hekken.
.
Mvh Vidar Eriksen

Du kan se ytterligere ca. 210 omtaler til, hvis du klikker på «Omtaler» og «Referanser».

Øvrige priser og informasjon, massetransport


URENE MASSER, RØTTER OSV

Hvis massene består av bare jord,stein og leire, er prisene slik de fremgår i rubrikkene over.

Hvis massene inneholder andre ting i tillegg, må vi betale adskillig mer på mottakene, og prisene til kunden blir derfor en del høyere:

 • Ren betong med eller uten armering: kr. 800,- pr. tonn + mva. (Hvis under 10 tonn er prisene som i rubrikkene over.)
 • Lett forurensede masser, f.eks, noe murstein, plast, plankebiter osv, men ikke gips, vamekabler, farlig avfall: kr. 800,- pr. tonn + mva. (Hvis under 10 tonn er prisene som i rubrikkene over.)
 • Røtter, større enn 20 cm diameter: kr. 2.000,- pr. tonn + mva.
 • «Baderomsmix», masser med varmekabler, gipsbiter osv, men ikke farlig avfall: kr. 2.000,- pr. tonn + mva.

PS. Hvis kunden på forhånd klarer å skille ut det som ikke er rene masser i en egen haug, så er dette lønnsomt for kunden, idet vi da prøver å legge dette i to hauger på lasteplanet og levere det i to separate veiinger. Kunden får da to veiesedler; én med rene masser, til den lave prisen, og én med den andre fraksjonen.

EKSEMPEL PÅ UTREGNING - masser:

Hvis du f.eks har gravd ut et kjellerrom på 20 m2, for å få mer takhøyde, og du har gravd ned 30 cm betyr dette at du har gravd ut 20 m2 x 0,3 m = 6 m3. Egenvekten på betong/jord/stein er i snitt ca. 1,7 tonn, så da vil dette være 6 x 1,7 tonn = ca. 10,2 tonn. Prisen for å få oss til å hente dette vil da være: 10,2 tonn x kr. 600,- = kr. 6.120,- + fremmøte kr. 400,- = kr. 6.520,- + 25 % mva = kr. 8.150,- .

Hvis vi henter over 20 tonn går tonnprisen ned fra kr. 600,- til kr. 500,- , eks. 25 % mva.

Her er en omtale til vedr. henting av masser 🙂

Henting av stedlig masse ved enebolig i Asker etter utgraving i forbindelse med dreneringsarbeid.
Totalt 6 billass er blitt hentet til nå, og daglig leder har fulgt opp denne jobben på en veldig god måte, til tross for opphenting i midten av ferietiden i juli.
Kranbil med grabb ble benyttet for å hente masse, og denne har god rekkevidde og kan stå på utsiden av hekk for å laste opp.
Alternativet ville vært å bruke gravemaskin som setter mye større avtrykk på stedet.
Det ble ved ett tilfelle benyttet en sjåfør under opplæring til kjøring av kran, og det var tydelig forskjell på ferdigheter i forhold til innkjørt kranfører. Renova fikk tilbakemelding på dette, og fast kranfører utførte resten av jobben med bra resultat.
At tilbakemeldinger fra kunde blir fulgt opp på en rask og god måte, er en av flere grunner til at dette selskapet kan anbefales.
Faktura byr heller ikke på noen overraskelser, og samsvarer med prisliste på web-side.
Mvh Ola R. Fossum

Vi kan også levere: Jord, Bark, Pukk, Elvestein, Subbus, Granittstein, Fiberduk osv.


PRISLISTE FOR VARER VI KAN LEVERE


Det tilkommer i tillegg 25 % mva.

PRISER PÅ TILKJØRING AV VARER, MED KRANBIL M/GRABB

Innenfor Oslo, Asker og Bærum,(max. ca. 11 tonn pr. lass):

 1. Tilkjøring av varer hvis vi samtidig henter masser: Kun kr. 800,- + mva, pr. lass.
 2. Tilkjøring av varer pr. lass, når vi kun skal dette: Kun kr. 1.200,- + mva, pr. lass.
 3. Vi legger gjerne massene dit kunden ønsker det, med vår grabb som når ut 17 meter fra bilens senter. For denne grabbingen tar vi kun kr. 920,- + 25 % mva. pr. time i tillegg. (Andre slike kranbiler ligger ofte på kr. 1.200,- til kr. 1.600,- pr. time….)
 4. Vi kan også levere pukk, subbus, jord osv. i våre Renova-kransekker, som tar et drøyt tonn. Disse koster kun kr. 240,- + mva. pr. stk. for sekken og arbeidet med å fylle den.  Så kommer vanlig tonnpris i tillegg, slik det fremgår i prislisten. Dette blir likevel langt rimeligere enn det andre firmaer tar for levering av masser i kransekker, siden vi bare tar den vanlige tonnprisen i prislisten, mens andre har svært høye stykkpriser for kransekker med masser 🙂

For tilkjøring av varer utenfor Oslo, Bærum og Asker vil det bli kilometerpris, slik fremgår i boksen under.

TILKJØRING AV VARER, UTENFOR OSLO / BÆRUM / ASKER - (TRYKK PÅ + FOR Å ÅPNE BOKSEN)

Her må vi ha noe mer for fremmøtet pga. lengre kjøretid for mannskapene, mer diesel osv.

Vi beregner da fremmøteprisen etter kjøreavstanden, tur/retur fra det som er nærmest deg, av Oslo Rådhus eller Sandvika.

Kranbil koster kr. 800,- + kr. 19,- pr. kilometer, + mva, så dette kan du lett regne ut selv også, ved å gange avstanden tur/retur med kr. 19,- og legge til kr. 800,- .

Her er noen eksempler på fremmøtepriser, så du ser beregningsmetoden:

 • Fremmøtepris til Ski er kr. 1.140,- + kr. 800,-                    (60 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drøbak er kr. 1.368,- + kr. 800,-             (72 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Kløfta, kr. 1.444,- + kr. 800,-                  (76 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drammen, kr. 1.102,- + kr. 800,-            (58 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Nesoddtangen, 1.748,- + kr. 800,-         (94 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Hønefoss, kr. 1.634,- + kr. 800,-            (86 km tur/retur x kr. 19,-)  (fra Sandvika)

OBS. Dette er priser eks. mva. For å finne inkl. mva. legger du bare til 25 %.

Før du bestiller, så bare ta kontakt, så beregner vi i fellesskap fremmøteprisen 🙂 Tips:   Du finner avstander ved å klikke HER.

Bilder, bortkjøring av jord, stein, betong og masser


Renova. Her har kranbilen med grabb akkurat tømt ut betongmasser og er klar for neste oppdrag

Renova. Her har kranbilen med grabb akkurat tømt ut betongmasser og er klar for neste oppdrag

Renova, Her grabber vi opp, før bortkjøring av jord, stein og betong med en av våre kranbiler. Vi har ofte med en hjelpemann til å krafse og rake, slik at det skal se "strøkent" ut etter oss. (De fleste andre firmaer har bare én mann på kranbilen og gjør det litt mer røft, siden de ikke har tid til den siste finpussen....)

Renova, Her grabber vi opp, før bortkjøring av jord, stein og betong med en av våre kranbiler. Vi har ofte med en hjelpemann til å krafse og rake, slik at det skal se «strøkent» ut etter oss. (De fleste andre firmaer har bare én mann på kranbilen og gjør det litt mer røft, siden de ikke har tid til den siste finpussen….)

Bortkjøring av jord, stein og betong. Her er vi ute med vår største kranbil og grabber opp jord og stein. Denne kranbilen har hele 21 meter rekkevidde med krok og 17 meter rekkevidde med grabb eller kvistklo. (Målt fra kranens senter på bilen.)

Bortkjøring av jord, stein og betong. Her er vi ute med kranbil og grabber opp jord og stein. Denne kranbilen har hele17 meter rekkevidde med grabb eller kvistklo. (Målt fra kranens senter på bilen.)

Bortkjøring av jord og steinmasser med vår kranbil med grabb og full oppbygging av ny hage med granittmurer, granittkansten, ny plen osv. Her sees også vår minste gravemaskin

Renova massetransport. Dette er en av våre biler for riving og henting av masser, jord, stein og betong med grabb. Den har en 29 tonnmeter kran, med 17 meter rekkevidde og tipp. Her har vi lastet på vår 9 tonns gravemaskin. Til denne kranbilen har vi også kvistklo, for henting av kvisthauger osv.

Dette er vår største kranbil, her med en 30 m3 container og grabb, til henting av Renova-sekker og byggavfall. Den brukes også til henting av jord, stein og betong, samt levering av pukk, jord, granitt og mye annet.

Dette er vår største kranbil, her med en 30 m3 container og grabb, til henting av Renova-sekker og byggavfall. Den brukes også til henting av jord, stein og betong, samt levering av pukk, jord, granitt og mye annet.

Vår 2 tonns minigraver. Denne kan vi løfte inn med vår kranbil. Den benyttes til hagearbeider, flytting av masser og mye annet

Vår 2 tonns minigraver. Denne kan vi løfte inn med vår kranbil. Den benyttes til hagearbeider, flytting av masser og mye annet

Bortkjøring av jord og stein. Her benytter vi kranbil med grabb over en hekk

Bortkjøring av jord og stein. Her benytter vi kranbil med grabb over en hekk

Her benytter vi vår største grabb, som rommer opptil 700 liter/ca. ett tonn. Denne benytter vi mest til jordmasser og bark.

Her benytter vi en stor grabb, som rommer opptil 700 liter/ca. ett tonn.

Grabb. Dette er den grabben vi normalt benytter på bortkjøring av betongmasser og steinmasse. Den rommer opptil 400 liter/ca. 700 kilo.

Grabb. Dette er en av de grabbene vi benytter på bortkjøring av betongmasser og steinmasse.

Renova. Utgraving og pigging av en kjellergulv, for å øke takhøyde. Her benytter vi to transportbånd inne og ett ute. Ute benytter vi gravemaskin og lastebil eller kranbil med grabb, for å fjerne massene.

Renova. Utgraving og pigging av en kjellergulv, for å øke takhøyde. Her benytter vi to transportbånd inne og ett ute. Ute benytter vi gravemaskin og lastebil eller kranbil med grabb, for å fjerne massene.

Noen omtaler, vedr. grabbing og massetransport


Du finner ytterligere ca. 210 hyggelige tilbakemeldinger, her hvis du klikker her på "Omtaler" og "Referanser".

Takk for flott utført oppdrag.
I forbindelse med grunnarbeid før jeg skulle legge belegningsstein hadde jeg ca 12 tonn masse å bli kvitt.
Sendte to bilder som viste område og hvor massen var plassert, og fikk en bekreftelse på at det skulle gå greit å fjerne samt en dato. Jeg trengte heller ikke være hjemme, siden det kom klart frem fra bildene hva som skulle fjernes.
Da jeg kom hjem fra jobb den avtalte dagen var alt av masse fjernet, og resultatet særdeles bra.
Flott jobb til en fornuftig pris.

Mvh Are

Strålende fornøyd med oppdraget. Flink fyr som kom og hentet.
Raskt og effektivt med kran med grabb. Inn i hagen bak hekken.

Mvh Vidar Eriksen

Fått super hjelp til å fjerne 40+ tonn jordmasse og tilkjørt 20 tonn pukk. Enebolig Oslo. Kjempehyggelige og proffe folk.
Det var en vanskelig innkjørsel med de klarte det veldig bra og kom som avtalt.
Rask respons på epost og hyggelig dialog.
Veldig fornøyd! Kommer til å bruke disse igjen – snart. Anbefales.

Mvh Øyvind Berge

HVIS DU ØNSKER Å KONTAKTE OSS FOR EN FORESPØRSEL, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «FORESPØRSEL»

HVIS DU ØNSKER Å BESTILLE OSS MED EN GANG, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «BESTILLING»