PRISER:

Du finner priser for de forskjellige tjenestene enklest slik:

Hold musepekeren over «priser» på den blå linjen over, og klikk på den tjenesten du ønsker priser for.

Dersom du ønsker å se alle våre priser under ett, kan du bare scrolle videre nedover denne siden 🙂

 

PRISER FOR DE VANLIGSTE AV RENOVA SINE TJENESTER:

Pristabeller og detaljert informasjon om våre priser kan også sees på hver enkelt side.

Kilopris for henting av avfall er lik for alle tjenestene, (utenom Vel og Loppemarkeder, som har egne priser).

Sammenlign gjerne med andre firmaer, og du vil se at vi har de beste prisene i markedet. Vi kan holde slike gode priser, fordi Renova ikke har gjeld, -alt av biler og utstyr er nedbetalt.

NB. Det er alle steder informert informert om prisene er oppgitt inklusive eller eksklusive mva.  Noen priser er oppgitt både eksklusive og inklusive mva.  Hvis du vil finne ut pris inkl. mva, så ganger du bare med 1,25.

 

 

HENTING AV AVFALL MED KOMPRIMATORBIL:

Fremmøtepris, Komprimatorbil og to mann:Kr. 480,-
(Pr. lass, = inntil 4-5 tonn)
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 16: kr. 800,-
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 17 og 18: kr. 1.800,-
Utenfor Asker Bærum Oslo: kr. 19,- pr. km
Blandet skrot, Treverk, Elektrisk, Gips,
Ikke brennbart, Metall, Møbler:
kr. 2,40 pr. kilo
Hageavfall og kvister inntil 15 cm diameter: kr 2,00 pr kilo
Ren betong, stein, jord osv:Over 500 kilo: kr. 1,40 pr. kiloOver 2,5 tonn: kr. 1,00 pr. kilo
Over 5,0 tonn: SE EGNE PRISER HER
Treverk, hvis over 2,5 tonn: kr. 2,00 pr. kilo
Impregnert treverk, samt "Baderomsmix",
som er Gips som sitter fast på fliser osv. og Betong med Varmekabler:
kr. 3,00 pr. kilo

OBS. Priser er oppgitt eks. mva.

 

PRIS-EKSEMPLER, både ekskl. og inkl.mva., FOR KOMPRIMATORBIL, BYGGAVFALL,  SKROTINNSMALING,  DØDSBO MV., inkludert ALT.  

   • Pris, 100 kg skrot: kr. 720,- eks. mva / kr.    900,- inkl. mva  (Fremmøte kr. 480 + 100 kilo x kr. 2,40 = kr. 720,-)
   • Pris, 200 kg skrot: kr. 960,- eks. mva / kr. 1.200,- inkl. mva  (Fremmøte kr. 480 + 200 kilo x kr. 2,40 = kr. 960,-)
   • Pris,    500 kg skrot: kr. 1.680,- eks. mva / kr. 2.100,- inkl. mva   Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 container
   • Pris, 1.000 kg skrot: kr. 2.880,- eks. mva / kr. 3.600,- inkl. mva   Tilsvarer ca. 1  stk. 10 m3 container
   • Pris, 1.500 kg skrot: kr. 4.080,- eks. mva / kr. 5.100,- inkl. mva   Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 eller 20 m3 cont.
   • Pris, 2.000 kg skrot: kr. 5.280,- eks. mva / kr. 6.600,- inkl. mva   Tilsvarer ca. 1 stk. 20 m3 container
   • Pris, 2.500 kg skrot: kr. 6.480,- eks. mva / kr. 8.100,- inkl. mva   Tilsvarer ca. 1 stk. 20 m3 + 1 stk. 10 m3 cont.

Dette er bare eksempler. Du betaler kun for nøyaktig det antall kilo vi henter. Bilenes veieanlegg veier på kiloen.

PRISEKSEMPLENE INKLUDERER ALT: De inkluderer både;  mva, fremmøte, mannskap, innlasting (inntil 10 meter utendørs) og kiloprisen for avfallet. Fakturaen består kun av to elementer: Fremmøtepris (kr. 480,- eks. mva) og kilopris (+ evt. bæring over 10 meter/utbæring).

Mange sier at vårt tilbud er nesten for godt til å være sant, både vedr. pris og annet, men vi får det til å gå rundt, selv med små marginer…..  🙂

REGN UT CA. PRIS SELV: Du kan selv lett estimere hva det vil koste for deg:   Du bare gjetter på antall kilo, og ganger dette med kiloprisen.   Så legger du til kr. 480,- + mva i fremmøte.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   RYDDEBIL, hente avfall

 

 

HENTING AV AVFALL MED «RETT I SEKKEN»:

ALLE PRISE ER INKLUSIVE MVA.STANDARD SEKK
(Maks 1.250 kg.)
STOR SEKK
(Maks 1.000 kg)
PRIS PR. SEKKKr. 100,- inkl. mvaKr. 150,- inkl. mva
LEVERING AV SEKKER, i Oslo, Bærum og (gamle) AskerGRATIS LEVERING, (Faktureres kun for sekkene)
HENTING AV SEKKER, i Oslo, Bærum og (gamle) Asker,
FREMMØTEPRIS for bilen, inkl. bompenger.
(Det koster kun kr. 600,- i fremmøte, enten vi henter én eller flere sekker)
Kr. 600,-
LEVERING AV SEKKER, UTENFOR Oslo, Bærum og (gamle) Asker
Kr. 15,- pr. km, regnet fra nærmeste av Oslo Rådhus eller Sandvika Rådhus (tur-retur)
HENTING AV SEKKER, UTENFOR Oslo, Bærum og (gamle) Asker,
FREMMØTEPRIS for bilen, inkl. bompenger.
Kr. 24,- pr. km, regnet fra nærmeste av Oslo Rådhus eller Sandvika Rådhus (for tur og retur)
TREVERKKr. 350,-Kr. 750,-
ELEKTRISK
Kr. 300,-Kr. 400,-
BLANDET SKROT, Plast, Keramikk, Dekk,
Vinduer, Dører, Papp, Brennbart,
Ikke brennbart, Glass, Metall, Møbler, Stokker,
Røtter. (Vi er greie og tar med mange flere typer avfall
som blandet skrot, enn de fleste andre 🙂 )
MEN: Gips, elektrisk, isolasjon betong og masser må legges i separate gjennomsiktige søppelsekker på toppen, eller i egne
Renova-sekker, siden dette ikke kan deponeres samlet.
Kr. 600.-Kr. 1.000,-
HAGEAVFALL OG KVISTER, inntil 15 cm diameter:Kr. 350,-Kr. 700,-
BETONG, STEIN OG JORD. (Ikke tungmasser i Stor Sekk - bare Leca, Siporex, mursten osv, siden Stor Sekk bare tar maks 1 tonn.)Kr. 900,-Kr. 1.300,-
(ikke jord/betong)
IMPREGNERT TREVERKKr. 500,-Kr. 1.200,-
"BADEROMSMIX". Dette er sekker som inneholder to eller flere ting av: Gips, isolasjon, elektrisk, betong blandet med andre ting, samt betong med varmekabler og gips med fliser.Kr. 1.500,-Kr. 1.900,-
(ikke jord/betong)

OBS. Priser er her oppgitt INKL. MVA.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   RETT I SEKKEN, Renova-sekker som hentes med kranbil eller komprimatorbil

 

 

HENTING AV MASSER, JORD, STEIN, BETONG:

Priser for henting/bortkjøring av jord, stein og betong- masser:

100 KG – 500 KG
Kun kr. 2,00 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)

500 KG – 2,5 TONN
Kun kr. 1,40 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)

2,5 TONN – 5,0 TONN
Kun kr. 1,00 pr. kilo + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)

5 TONN – 10 TONN
Kun kr. 800 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)

OVER 10 TONN
Kun kr. 600 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)
(Hvis det er betong i lasset, kr. 800,- pr. tonn. Dette fordi vi må betale mye mer pr. tonn for deponering av lass med betong iblandet.)

OVER 20 TONN
Kun kr. 500 pr. tonn + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)
(Hvis det er betong i lasset, kr. 800,- pr. tonn. Dette fordi vi må betale mye mer pr. tonn for deponering av lass med betong iblandet.)

OVER 100 TONN
Ved så store mengder baseres prisen på avtale i hvert enkelt tilfelle, basert på avstand til deponi osv., men normalt er tonnprisen kr. 400,- pr. tonn (eks. mva.) ved henting over 100 tonn rene masser stein og jord, + fremmøtepris kr. 480,- pr. lass (eks. mva.)

Prisene reduseres når tonngrensene passeres, eller når det er åpenbart ved bestilling av det er over en viss vekt, som det så senere viser seg å bli. Man betaler altså kun pris etter priskategori,for samlet vekt.

UTENFOR OSLO / BÆRUM / ASKER 

Her må vi ha noe mer for fremmøtet pga. lengre kjøretid for mannskapene, mer diesel osv.

Vi beregner da fremmøteprisen etter kjøreavstanden, tur/retur fra det som er nærmest deg, av Oslo Rådhus eller Sandvika.

Komprimatorbil / kranbil /dumperbil med 1-2 mann koster kr. 19,- pr. kilometer, + mva, så dette kan du lett regne ut selv også, ved å gange avstanden tur/retur med kr. 19,- + mva. Avstanden regnes fra Oslo rådhus, eller evt. fra Sandvika, hvis det er nærmere.

URENE MASSER, RØTTER OSV.

Hvis massene består av bare jord,stein og leire, er prisene slik de fremgår i rubrikkene over.

Hvis massene inneholder andre ting i tillegg, må vi betale adskillig mer på mottakene, og prisene til kunden blir derfor en del høyere:

 • Ren betong med eller uten armering:  800,- pr. tonn + mva. (Hvis under 10 tonn er prisene som i rubrikkene over.)
 • Lett forurensede masser, f. eks, noe murstein, plast, plankebiter osv, men ikke gips, vamekabler, farlig avfall: kr. 800,- pr. tonn+ mva. (Hvis under 10 tonn er prisene som i rubrikkene over.)
 • Røtter, større enn 20 cm diameter: kr. 2.000,- pr. tonn + mva.
 • «Baderomsmix», masser med varmekabler, gipsbiter osv, men ikke farlig avfall: kr. 2.000,- pr. tonn + mva.

Hvis kunden på forhånd klarer å skille ut det som ikke er rene masser i en egen haug, så er dette lønnsomt for kunden, idet vi da prøver å legge dette i to hauger på lasteplanet og levere det i to separate veiinger. Kunden får da to veiesedler; én med rene masser, til den lave prisen, og én med den andre fraksjonen.

EKSEMPEL PÅ UTREGNING – MASSER:

Hvis du f.eks har gravd ut et kjellerrom på 20 m2, for å få mer takhøyde, og du har gravd ned 30 cm betyr dette at du har gravd ut 20 m2 x 0,3 m = 6 m3. Egenvekten på betong/jord/stein er i snitt ca. 1,7 tonn, så da vil dette være 6 x 1,7 tonn = ca. 10,2 tonn. Prisen for å få oss til å hente dette vil da være: 10,2 tonn x kr. 600,- = kr. 6.120,- + fremmøte kr. 480,- = kr. 6.600,- + 25 % mva = kr. 8.250,- . Hvis vi henter over 20 tonn går tonnprisen ned fra kr. 600,- til kr. 500,- , eks. 25 % mva.

OBS. Priser er oppgitt eks. mva.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   MASSESTRANSPORT, henting av jord, stein, betong

 

 

LEVERING AV JORD, PUKK, SUBBUS, GRANITT, BARK:

Prisliste Renova for pukk jord bark granitt pr. 11.05.2020

Det tilkommer i tillegg 25 % mva.

PRISER PÅ TILKJØRING AV VARER, MED KRANBIL M/GRABB
Innenfor Oslo / Bærum / gamle Asker, (max. ca. 11 tonn pr. lass):
 1. Tilkjøring av varer pr. lass, når vi kun skal dette: Kun kr. 1.200,- + mva, pr. lass.
 2. Tilkjøring av varer hvis vi samtidig henter masser: Kun kr. 720,- + mva, pr. lass.  (+ kr. 480,- for hentingen = kr. 1.200,- tilsammen. Det blir da altså i praksis ingen fremmøtepris for hentingen, siden vi jo allerede er der 🙂
 3. Vi legger gjerne massene dit kunden ønsker det, med vår grabb som når ut 17 meter fra bilens senter. For denne grabbingen tar vi kun kr. 920,- + 25 % mva. pr. time i tillegg, for den tiden kranen jobber hos kunden (Andre slike kranbiler ligger ofte på kr. 1.200,- til kr. 1.600,- pr. time og i tillegg tar de betalt for tiden fra og til sin base…..)
 4. Vi kan også levere pukk, elvestein, jord osv. i våre Renova-kransekker, som tar et drøyt tonn. Se prislisten ved siden av.

Det står mer informasjon om denne tjenesten på siden for dette, på denne lenken:

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   MASSESTRANSPORT, henting av jord, stein, betong

 

 

HENTING AV KVIST OG HAGEAVFALL:

   • FREMMØTE kr. 480,-
   • KILOPRIS, : kr. 2,00,-  (f.eks. vil ett tonn da koste kr. 2.000,- i kilopris)
   • KILOPRIS, for grener og stammer, TYKKERE ENN 15 CM:  kr. 2,40
   • BÆRING, Kr. 320,- pr. time pr. mann for  den tiden mannskapet bruker på å bære kvist/hageavfall til bilen.
   • GRATIS innlasting av sekker med hageavfall som står inntil 10 meter fra bilen, -kun kiloprisen for dette.
   • Hvis det er mye, over 1-2 tonn, kan kranbil være gunstigere. Istedenfor at mannskapene skal laste inn manuelt for kr. kr. 320,- pr. time og evt. bruke lang tid på det, kan det det være bedre å bruke kranbil. Den koster det samme i fremmøtepris, men da kr. 920,- pr. time for innlastingstiden. Men det går mye raskere med kranbilen når det er mye og det ligger greit til, så da vil den i praksis ofte bli billigere i sum.
   • ANNET SKROT og søppel kan vi også ta med på samme henting, om ønskelig. Ryddebil tar med alt  🙂

  OBS. Priser er oppgitt eks. mva.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   KVISTHENTING, hageavfall

 

 

FLYTTEBYRÅ – FLYTTETJENESTER:

 

PRISER,  FOR 20 m3 FLYTTEBIL  m/MANNSKAP
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert en mann:      Kr.    500,- pr. time eks. mva  =  kr. 625,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert to mann:       Kr.    700,- pr. time eks. mva  =  kr. 875,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert tre mann:      Kr. 1.000,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.250,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert fire mann:     Kr. 1.300,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.625,- pr.time inkl. mva.
 • Eventuelle bompenger kommer i tillegg.
 • På langturer, over ca. 30 mil hver vei, kan vi gi fast pris på oppdraget. Be om tilbud.
 • På turer som går utenfor Oslo/Asker/Bærum tilkommer kr. 3,- inkl. mva. pr. km, for å dekke dieselutgifter.

 

PRISER,  FOR 48 m3 FLYTTEBIL  m/MANNSKAP: 
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert en mann:      Kr.    580,- pr. time eks. mva  =  kr. 725,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert to mann:       Kr.    780,- pr. time eks. mva  =  kr. 975,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert tre mann:      Kr. 1.080,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.350,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert fire mann:     Kr. 1.380,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.725,- pr. time inkl. mva.
 • Eventuelle bompenger kommer i tillegg.
 • På langturer, over ca. 30 mil hver vei, kan vi gi fast pris på oppdraget. Be om tilbud.
 • På turer som går utenfor Oslo/Asker/Bærum tilkommer kr. 5,- inkl. mva. pr. km, for å dekke dieselutgifter.

 

PRISER,  FOR 65 m3 FLYTTEBIL  m/MANNSKAP: 
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert en mann:      Kr.    620,- pr. time eks. mva  =  kr. 775,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert to mann:       Kr.    820,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.025,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert tre mann:      Kr. 1.120,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.400,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert fire mann:     Kr. 1.420,- pr. time eks. mva  =  kr. 1.775,- pr. time inkl. mva.
 • Eventuelle bompenger kommer i tillegg.
 • På langturer, over ca. 30 mil hver vei, kan vi gi fast pris på oppdraget. Be om tilbud.
 • På turer som går utenfor Oslo/Asker/Bærum tilkommer kr. 6,- inkl. mva. pr. km, for å dekke dieselutgifter.

___________________________________________________________________________________________________________

 • Det er samme timepris enten det er hverdag, kveld eller helg. Søndag har mannskapene fri 🙂
 • Eventuelle bompenger kommer i tillegg.
 • På langturer, over ca. 30 mil hver vei, kan vi gi fast pris på oppdraget. Be om tilbud.
 • Minstetid pr. oppdrag er 3 timer, inkludert 1 time til/fra kunde.
 • Ved ønsket fremmøte kl. 13 og 14 tillegges kr. 1.000,- inkl. mva, siden mannskapet da må jobbe noe sent.  Ved ønsket fremmøte kl. 15 og 16 tillegges kr. 2.000,- inkl. mva.  (Sent fremmøte bare ved relativt små oppdrag, så det ikke blir altfor sent….)
 • Ved flytteoppdrag til/fra tredje etasje eller høyere, setter vi helst tre mann på oppdraget. Det vil i praksis ikke koste mer enn med to mann, siden det da vil gå raskere.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   FLYTTEBYRÅ

 

 

TØMMING AV HUS, DØDSBO OSV:

Fremmøtepris, Komprimatorbil og to mann:Kr. 480,-
(Pr. lass, inntil 4-5 tonn)
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 16: kr. 800,-
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 17 og 18: kr. 1.800,-
Utenfor Asker Bærum Oslo: kr. 19,- pr. km
Fremmøtepris, pr. mann i tillegg, hvis det behøves:Kr. 240,- for en mann til.
Kr. 480,- for to menn til, osv.
Skrot, Avfall, Elektrisk osv.: kr. 2,40 pr. kg
Pris for mannskaper:Vi tar kun kr. 320,- pr. time for utbæring / flyttemannskaper. Vaskepersonalet arbeider normalt på fast pris, som er forhåndsavtalt med vårt kundemottak.

OBS. Priser er oppgitt eks. mva.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   DØDSBO

 

 

RIVING – RIVEARBEIDER:

Mannskap, inkludert håndverktøy, kun kr. 320,-
Vår strategi er lave timepriser og liten fortjeneste, men da heller mange oppdrag 🙂
kr. 320,- pr. t.
For reisetid til/fra fakturerer vi kun kr. 250,- pr. time pr. mann, + mva. Innenfor Oslo vest/Asker/Bærum beregner vi 1 time.
(Dette blir da for f.eks. 2 mann kr. 500,- + mva, samlet, for reise.)
For noe større arbeider kan vi evt. komme på en befaring, for å estimere pris, eller evt. sette en maksimalpris
Fremmøtepris:Kr. 480,-
(Pr. lass, = inntil 4-5 tonn)
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 16: kr. 800,-
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 17 og 18: kr. 1.800,-
Utenfor Asker Bærum Oslo: kr. 19,- pr. km
Blandet skrot, Treverk, Elektrisk, Dekk, Gips, Brennbart, Ikke brennbart, Glass, Metall, Møbler, Stokker, Røtter osv.: kr. 2,40 pr. kg
Hageavfall og kvister inntil 15 cm diameter: kr 2,00 pr kg
Ren betong, stein, jord osv:Over 500 kilo: kr. 1,40 pr. kiloOver 2,5 tonn: kr. 1,00 pr. kilo
Over 5,0 tonn: Se egne priser nedenfor
Treverk, hvis over 2,5 tonn: kr. 2,00 pr. kilo
Impregnert treverk, samt "Baderomsmix",
som er Gips som sitter fast på fliser osv. og Betong med Varmekabler:
kr. 3,00 pr. kilo
 
OBS. Priser er oppgitt eks. mva.
 

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   RIVING

 

 

SKROTINNSAMLING FOR SAMEIER, VELFORENINGER:

Fremmøtepris, Komprimatorbil og to mann:Kr. 480,-
(Pr. lass, = inntil 4-5 tonn)
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 16: kr. 800,-
Fremmøte, pr. lass, bestilt til kl. 17 og 18: kr. 1.800,-
Utenfor Asker Bærum Oslo: kr. 19,- pr. km
Blandet skrot, Treverk, Elektrisk, Dekk, Gips, Brennbart, Ikke brennbart, Glass, Metall, Møbler: kr. 2,40 pr. kg
Hageavfall og kvister inntil 15 cm diameter: kr 2,00 pr kg
Ren betong, stein, jord osv:Over 500 kilo: kr. 1,40 pr. kiloOver 2,5 tonn: kr. 1,00 pr. kilo
Over 5,0 tonn: SE EGNE PRISER HER
Treverk, hvis over 2,5 tonn: kr. 2,00 pr. kilo
Impregnert treverk, samt "Baderomsmix",
som er Gips som sitter fast på fliser osv. og Betong med Varmekabler:
kr. 3,00 pr. kilo

OBS. Priser er oppgitt eks. mva.

Du kommer rett til denne siden, ved å klikke her:   SKROTINNSAMLING

 

 

 

 

 

Hvis du vil rett til de enkelte sidene, kan du klikke direkte på dem her: