Priser

LAV PRIS – HØY KVALITET

Priser komprimatorbil

Komprimatorbil er billigere og mye enklere enn container.

Priser for avfall i sekk

Henting av storsekker og byggsekker til markedets beste priser.

Priser for henting av masser

Bortkjøring av jord, stein og betong. Vi henter med kranbiler med grabb, med dumperbiler eller i storsekker.

Priser for levering av jord, pukk, granitt, elvestein, bark osv.

Vi leverer med kranbiler med grabb, med dumperbiler eller i storsekker, med kranbil.

Priser dødsbo / tømming av leilighet, kontor og hus

Vi yter profesjonell bistand med tømming og vasking.

Priser for Betongsaging og Kjerneboring

For vindu, dør, ventiler osv

Priser byggavfall

Henting av ulike typer byggavfall.  Kan også bære ut av hus/kontor/bakgård.

Priser for henting av hageavfall

Vi henter effektivt med komprimatorbil eller kranbil med kvistklo.

Priser for skrotinnsamling

Et tilbud for sameier, borettslag, bygårder og velforeninger.

Priser for flyttetjenester

Vi har store 20/48/65 m3 flyttebiler. 

Priser for trefelling

Rydding og beskjæring av trær små og mellomstore trær.

Priser for henting av lopper

Henting av restlopper fra loppemarked i Oslo, Bærum og Asker.