RIVE RIVING, RIVINGSARBEIDER, BORTKJØRING. FJELLSAGING, BETONGSAGING. Utgraving av kjeller og krypkjeller, pigging av gulv, i Oslo, Bærum, Asker, Akershus

Rive Riving, Fjellsaging, Betongsaging. Lav pris – høy kvalitet. Renova er svært prisgunstige på innvendig riving, pigging av gulv samt på utgraving av kjellere.  Bortkjøring av rivingsavfall og masser, i Oslo, Bærum, Asker og Akershus.

Vi arbeider mye med utgraving av kjellere samt innvendig riving.

Vi har flere minigravemaskiner til innvendig bruk i kjellere og syv hydrauliske aggregater / kompressorer, med tilhørende betongsager, kjerneborutstyr, pigghammere, fjellsplittere osv. Disse maskinene benytter vi slik at vi kontinuerlig er på tre – seks kjellerutgravinger, med tre – seks team. Normalt arbeider to – tre mann på hvert oppdrag. Vi har har pt. 29 ansatte og har derfor relativt stor kapasitet på slike oppdrag. Renova har også egne team som arbeider med betongsaging, fjellsaging, kranbiler, komprimatorbiler mv.  Vi arbeider også med «vanlig» riving av hus og leiligheter innvendig, og kjører da bygningsavfallet bort med storsekker/kranbiler eller komprimatorbiler.

Vi arbeider også mye med fjerning av fjell og masser i krypkjellere eller kjellere der fjell stikker opp, som kunden ønsker å gjøre om til boligrom. Vi slettsager da fjellet «flush» i forlengelsen under betongveggen, slik at fjellet danne «ny vegg», helt ned til ønsket dybde. Når det senere skal støpes og bygges opp igjen, har vi samarbeidende firmaer som også trekker radonsperre opp langs fjellet og opp på betongveggen over, slik at det blir et vanntett sjikt, som leder evt. vann fra sprekker i fjellet, ned i pukklag og drensledninger under støpen, slik at rommet blir 100 % tørt.

OBS: Nedenfor har vi lagt inn MANGE videoer og bilder. (Noen av disse skal snart byttes ut med bedre.)  Hvis du vil gå rett til våre priser først, så bare klikk på den blå ovalen over, med «PRISLISTE«.

Dersom man skal pusse opp en leilighet eller et hus, kan vi rive og hente alt innvendig, før andre håndverkere kommer inn for å bygge nytt. Det gjør ofte at man får en bedre pris på det hele, siden de som skal bygge oppe kommer til klargjorte rom og slipper riving, som de ofte ikke er så glade i eller evt. ikke har alt utstyr for. Vi river også garasjer, boder osv.

I tillegg til riving, utgraving av kjellere og betongsaging av åpninger for vindu og dør mv., påtar vi oss ofte fjerning av bærevegger i kjeller, slik at man får større rom/større åpninger i bæreveggen. Vår «spesialitet» er da å legge H-bjelker skjult i taket, altså «flush» med himlingen. Vi anlegger også H-bjelken(e) i vegglivet / mot resterende bærevegg, slik at det ikke blir søyler som må kasses inn. Når vi er ferdige vil det ikke være synlig at en bærevegg er erstattet med H-bjelker mv.

Vi har Ansvarsrett for Utførelse i Tiltaksklasse 1, (via vår formann).

Siden vi til daglig også arbeider med bortkjøring av skrot, byggeavfall og masser, får man bare én part å forholde seg til, for både riving, utgraving, betongsaging, fjellsaging, utbæring og bortkjøring. Dette er oftest både forenklende og besparende. Vi arbeider spesielt mye med å grave ut kjellere, sage og splltte fjell, betongsaging, riving av bad, kjøkken, vegger, butikkinnredning,  kontorinnredning, leiligheter mv.

Vi har også tre kranbiler for grabbing av jord-, stein- og betong-masser og riveavfall, samt 12 transportbånd og en del containere.

Klikk gjerne her, for å lese våre nå over 240 «Omtaler» og «Referanser». 

Du ser også noen REFERANSER vedr. rivearbeider nesten nederst på siden, som forklarer en del.

Ta gjerne også en titt på mange INFORMATIVE VIDEOER og BILDER, LENGER NEDOVER PÅ SIDEN.

OBS: Klikk gjerne her , på «Betongsaging og Kjerneboring», for å lese om denne tjenesten, hvis du vurderer nye/større åpninger i kjellervegger osv.

Ved utgraving av kjellere benytter vi ofte en slik kranbil med grabb, for å hente massene.

Ved utgraving av kjellere benytter vi ofte en slik kranbil med grabb, for å hente massene.

Her graver vi ut en kjeller. Massene lastes opp på transportbånd, som så frakter massene opp i våre containere, som vi så senere grabber ut av med kranbil.

Klikk gjerne på denne videoen, så ser du hvordan vi her river en garasje på bare tre timer og kjører bort alt byggeavfallet. Vi river med grabben på kranbilen. Kranbilen tar med all betong og leca, mens komprimatorbilen tar med treverk osv.

Fjellsplitting. Her har vi først borret hull med 43 mm pressluftborr, og deretter splitter vi hydraulisk med en splittekraft på opp til 400 tonn!

Fjellsplitting. Her har vi først borret hull med 43 mm pressluftborr, og deretter splitter vi hydraulisk med en splittekraft på opp til 400 tonn!

Fjellsaging. Her glattsager vi fjell i en krypkjeller på Vinderen, slik at fjellet danner ny vegg

Fjellsaging. Her glattsager vi fjell i en krypkjeller på Vinderen, slik at fjellet danner ny vegg. På bildet under ser man hvordan det ser ut når det er ferdig.

Fjellsaging og utgraving. Her har vi fjellsaget og fjellsplittet en tidligere ikke utgravet kjeller på Vinderen, slik at fjellet danner ny vegg,.

Fjellsaging og utgraving. Her har vi fjellsaget og fjellsplittet en tidligere ikke utgravet kjeller på Vinderen, slik at fjellet danner ny vegg, Bildet over viser saging i samme rom.

Kranbil med grabb. Her arbeidet vi med utgraving av en kjeller på Smestad, og hentet ca. 110 tonn masser med kranbil.

Kranbil med grabb. Her arbeidet vi med utgraving av en kjeller på Smestad, og hentet ca. 110 tonn masser med kranbil.

Rive riving. Her har vi revet et lite hus, og laster så opp avfallet både i kranbil og komprimatorbil

Rive riving. Her har vi revet et lite hus, og laster så opp avfallet både i kranbil og komprimatorbil

Vi river ofte alt innvendig eller bare et kjøkken eller et bad. På dette bildet fjerner vi alt.

Vi river ofte alt innvendig eller bare et kjøkken eller et bad. På dette bildet fjerner vi alt.

Utgraving av kjellere. Her benytter vi en av våre tre mingravere, som kommer gjennom 75 cm døråpninger. Vi pigger opp gulvet og laster dette på transportbånd

Her benytter vi en av våre tre minigravere, som kommer gjennom 75 cm døråpninger. Vi pigger opp gulvet og laster dette på transportbånd og evt. beltedumper, for å få massene ut. Deretter henter vi massene effektivt, med en av våre kranbiler med grabb.

H-bjelke. Her har vi skåret en åpning i bjelkelaget, som H-bjelken er i ferd med å jekkes opp i. Når den er oppe vil den være "flush" med himlingen, og ikke synlig.

H-bjelke. Her har vi skåret en åpning i bjelkelaget, som H-bjelken er i ferd med å jekkes opp i. Når den er oppe vil den være «flush» med himlingen, og ikke synlig. Her åpnet vi opp mellom kjøkken og stue, og da er det pent at ikke en bjelke synes i himlingen. Litt ekstra jobb, men 10 ganger penere 🙂

Fjellsaging og fjellsplitting. Her er vi i samme kjeller som bildet til venstre, men i neste rom. Man ser at deleveggen mellom rommene nå er forlenget nedover, med rent fjell.

Fjellsaging og fjellsplitting. Her er vi i samme kjeller som bildet til venstre, men i neste rom. Man ser at deleveggen mellom rommene nå er forlenget nedover, med rent fjell.

Vi er nærmest «uslåelige» på pris på bortkjøring av rivingsavfall, samtidig som vi henter alt med egen komprimatorbil, kranbil eller containerbil raskt og rimelig.  Da slipper man å tenke på problemer med avfallet samtidig som summen av rimelig timepris på rivingsarbeiderne og «uslåelig» pris på bortkjøring, gjør Renova til et svært prisgunstig og forenklende alternativ. Vi kan også tilby containere, der dette er ønskelig. Vi har også tre små minigravere, som bare er 70 cm brede, for utgraving av kjellere osv.

Vi henter f.eks. 1.000,- kilo skrot for kr. 3.850,- inkl. mva. Se priser nedenfor.

PRIS FOR BORTKJØRING AV SKROT: Kun kr. 480,- i oppmøte + kilopris; kr. 3,60, for blandet avfall (eks. mva). Gratis innlasting! Se prislister lenger ned.

Dersom det er ønskelig at riveavfallet settes på balkong/terrasse eller hvis det er liten plass, benytter vi ofte våre Renova kransekker til en del eller alt riveavfall. Les gjerne om denne tjenesten, ved å klikke på denne lenken, «RETT I SEKKEN«

Renova, Riving og pigging. Her har vi revet det meste i en kjeller og benytter vår minste gravemaskin til effektiv fjerning av massene. Her lastes det rett på to transportbånd, som frakter massene ut. Deretter hentes disse av en av våre kranbiler med grabb.

Renova, Riving og pigging. Her har vi revet det meste i en kjeller og benytter en av våre minigravere til effektiv fjerning av massene. Her lastes det rett på to transportbånd, som frakter massene ut. Deretter hentes massene av en av våre kranbiler med grabb.

H-bjelker "flush" i himlingen. Her har vi fjernet to bærevegger i en kjeller, og fått spesiallaget H-bjelker med 50 cm bredt flattjern under, samt laget slisse i bjelkelaget, som H-bjelken passer opp i.

H-bjelker «flush» i himlingen. Her har vi fjernet to bærevegger i en kjeller, og fått spesiallaget H-bjelker med 50 cm bredt flattjern under, samt laget slisse i bjelkelaget, som H-bjelken passer opp i.

H-bjelken i himlingen legges an på en H-bjelke i murveggen, som så kiles opp og støpes fast, istedenfor å sette opp søyler med fundamenter, som tar unødvendig plass og tid.

H-bjelken i himlingen legges an på en H-bjelke i murveggen, som så kiles opp og støpes fast, istedenfor å sette opp søyler med fundamenter, som tar unødvendig plass og tid.

Korrugerte drensledninger med slisser og fiberduk legges før pukklag, for å sikre at både vann og radongass ledes til det hjørnet av huset, der vann ledes ut og radonbrønn monteres.

Korrugerte drensledninger med slisser og fiberduk legges før pukklag, for å sikre at både vann og radongass ledes til det hjørnet av huset der vann ledes ut og radonbrønn monteres. Fiberduk legges deretter under disse og over hele gulvflaten.


Play Video

Her benytter vi en av våre minigravere under utgraving av en kjeller. Videoen viser hvor effektivt det går unna, når han laster opp på to transportbånd, som frakter massene ut av et kjellervindu. Disse minigraverne kommer inn døråpninger på 70-80 cm bredde. Når de er inne kjøres beltene ut, for mer stabilitet.


Play Video

Her skjærer vi fjell langs en grunnmur inne i en kjeller, for å få slette flater for radonduken som senere skal opp langs veggen. Dette er en kraftig hydraulisk diamantkutter med 45 cm blad. Dersom det er en del fjell eller betong som skal bort, så benytter vi en mye større skinnesag, som kan sage kutt på opptil 70 cm dypt, når det påmonteres 160 cm diamantblad. Se bilde lenger opp på siden, vedr. denne.


Play Video

Her bruker vi en kraftig hydraulisk pigghammer for pigging av fjell i en kjeller. Denne pigger 2-3 ganger raskere enn en vanlig stor elektrisk pigghammer samt at den klarer mye fjell som en elektrisk pigghammer ikke har mulighet til å slå i stykker.

Her benytter vi hele 9 av våre transportbånd ved utgraving av kjeller. De er satt opp i «kjede», siden det var hele 45 meter fra enden av dette rekkehuset i Bærum og frem til vei. Transportbåndene frakter her ca. 35 meter og så bruker vi en av våre kranbiler til å grabbe på massene. På denne måten blir det ingen merker i gressplenen, som det ville ha blitt med beltedumper eller hjullaster. Vi tar kun betalt for de dagene vi bruker transportbåndene og det er halv pris på transportbånd nummer 3,4,5 osv.

Fjellsplitting med luft-hydraulisk fjellsplitter. Vi splitter større fjellpartier og store steiner, ofte med en slik Darda C12, som er «state of the art» for dette. Alternativt benytter vi «Fjellsprekk», som vi heller ned i borehullene eller vi benyttet manuelle kiler som vi slår ned med tung pigghammer/lufthammer.

Fjellboring med Atlas luft-borhammer og kompressor. Ved fjellsplitting borer vi først hull, som vi så sprekker opp hydraulisk, med Fjellsprekk eller med kiler som slås inn med lufthammer/pigghammer

Her graver og pigger vi ut en svært stor kjeller, og benytter 4 transportbånd for å få ut masser helt fra innerste rom. Når haugen ved enden av transportbåndet har blitt ca. 10-15 tonn kommer en av kranbilene våre å grabber det opp og kjører massene til deponi.

Her setter vi en 5 m3 container høyt opp på en tomt, siden vi skal grave der oppe. Da benytter vi en minigraver + en minidumper til å fylle containeren. Så løfter kranbilen den ned igjen, når den er full.

Renova benytter her sin Yanmar C08 minidumper, til å frakte masser vi har gravd opp, til vår container som i dette tilfellet må løftes opp og ned med kranbil.

PRIS FOR RIVE ARBEIDET: Kun kr. 440,- pr. mann pr. time + mva.  For mange blir det rimeligere å benytte oss til rivingen, fremfor å benytte andre håndverkere. Det kan ofte da være bedre å la disse starte etter at vi har fått ut mesteparten av det som skal bort. Vi hører mange kunder fortelle at de får en mye bedre og riktigere pris på å bygge opp igjen, når alt som skal rives er fjernet, siden man da ser klart hva som skal gjøres, samtidig som en del andre firmaer ikke akkurat er så glade i selve rivejobben… 🙂

For litt større oppdrag sender vi et tilbud, med detaljert arbeidsbeskrivelse og prisestimat, evt. makspris, dersom det er kurant å beregne volumer osv. For litt mindre oppdrag arbeider vi ofte bare etter våre enhetspriser og en standardkontrakt. Begge disse alternativene gjør at kunden ikke betaler med enn nødvendig, siden vi normalt ikke opererer med fastpris, der man må legge inn stor sikkerhetsmargin, som, bare gjør det dyrere for kunden.

Hvis kunden selv graver ut av kjeller, drenerer osv, og ønsker masser hentet, er det egne lave priser for dette. Klikk i så fall gjerne her på «BORTKJØRING AV MASSER«

Renova, Riving og pigging. Vi monterer ofte pigghammer på gravemaskinen, for å fjerne fjellknauser eller for å pigge ned lettvegger i betong eller leca. Dersom fjellet er altfor hardt eller omfattende har vi et samarbeidende firma som driver med fjellsplitting.

Renova, Riving og pigging. Vi monterer ofte pigghammer på gravemaskinene, for å fjerne fjellknauser eller for å pigge ned lettvegger i betong eller leca. Dersom fjellet er altfor hardt eller omfattende benytter vi vårt hydrauliske fjellsplitteutstyr til å dele opp fjell og store steiner.

H-bjelke slisset inn i himling. Her er bjelken på bildet til venstre jekket helt opp, slik at bare det 50 cm brede flattjernet er synlig. På den måten slipper man en bjelke som stikker ned i rommet. Dette er en "Renova-spesialitet. :-)

H-bjelke slisset inn i himling. Her er bjelken på bildet til venstre jekket helt opp, slik at bare det 50 cm brede flattjernet er synlig. På den måten slipper man en bjelke som stikker ned i rommet. Dette er en «Renova-spesialitet. 🙂

HEB bjelke med påsveiset 40 cm plate,

HEB bjelke med påsveiset 40 cm plate, klar for å heises opp i utsaget spor i bjelkelaget, slik at bjelken blir usynlig. Man ser også blå radonduk trukket helt opp til himling i bakgrunnen, siden dette var en krypkjeller der vi saget og splittet bort fjell.

Betongsaging til dør, etter at trapp til kjeller er støpt.

Betongsaging til dør, etter at trapp til kjeller er støpt. Vi sager både betong og fjell. På de fleste kjellerutgravingsoppdrag sager vi større vindusåpninger, for bedre rømningsvei, samt ofte døråpninger, eller vi sager bort hele bærevegger og legger opp H-jern flush i taket, der bæreveggene har stått. Vi kan sage med opptil 160 cm diamantblader.


Play Video

Her benytter vi en av våre kranbiler med grabb, samt en dumperbil, til å grabbe på masser fra en kjeller der vi har pigget ut masse steinmasser. Vi møter ofte med to biler, siden vi da får med ca. 25 tonn pr. tur.


Play Video

Dette er video fra samme sted som i videoen over, sett fra haugen som grabbes bort. Her ser man litt bedre hvordan vår spesialbygde grabb med tenner klarer å grabbe også steinmasser som er vanskelig med vanlig grabb uten tenner.


Play Video

Her henter vi rivingsavfall effektivt med kranbil med en kombinert grabb og klo. Vi har her møtt med både kranbil og dumperbil, for å få med mye på samme tur. Vi har også en enda større kranbil med klo,  som normalt kjører med en 30 m3 container for å kunne få med store lass.


Play Video

Her henter vi treverk og rivingsavfall med vår største kranbil med riveklo. Denne har normalt med seg en 30 m3 container som gjør at den kan får med seg relativt store mengder. Rekkevidden er på begge våre kranbiler 17 meter, målt fra bilens senter.

Her setter vi ut en 10 m3 container under et transportbånd. Så skal denne fylles med masser fra en kjeller.

Her graver vi ut enn kjeller og frakter ut massene med tre transportbånd, som sparer masse tid og arbeid.

Her pigger vi ut en krypkjeller slik at den kan bli en hybel. Vi benytter to gravemaskiner, kranbil med grabb og containere. På dette oppdraget gikk vi inn fra oversiden, siden kunden skulle bygge om i 1. etasje også.

Her har vi pigget og gravet ut en kjelller med mye fjell. Til slutt renskjærer vi fjellet langs alle vegger, med hydraulisk diamantskjærer.

Her pigger vi ut det som før var en krypkjeller med minigraver og laster ut massene fra oversiden, med en større gravemaskin.

PRISEKSEMPLER, for bortkjøring av avfall etter Riving


Pris 100 kg skrot - kr 840,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
100 kilo skrot (kr 3,60 pr. kg. x 100 kg) = kr 360,-
Totalt kr 840,- eks. mva. (kr 1.050,- inkl. mva)

Pris 200 kg skrot - kr 1.200,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
200 kilo skrot (kr 3,60 pr. kg. x 200 kg) = kr 720,-
Totalt kr 1.200,- eks. mva. (kr 1.500,- inkl. mva)

Pris 500 kg skrot - kr 2.280,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
500 kilo skrot (kr 3,60 pr. kg. x 500 kg) = kr 1.800,-
Totalt kr 2.280,- eks. mva. (kr 2.850,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 container

Pris 1000 kg skrot - kr 4.080,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
1000 kilo skrot (kr 3,60 pr. kg. x 1000 kg) = kr 3.600,-
Totalt kr 4080,- eks. mva. (kr 5.100,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 container

Utenfor Oslo / Bærum / (gamle) Asker. (Trykk på + for å åpne boksen)

Her må vi ha noe mer for fremmøtet pga. lengre kjøretid/mer lønn for mannskapene, mer dieselforbruk osv.

Vi beregner da fremmøteprisen etter kjøreavstanden, tur/retur fra det som er nærmest deg, av Oslo Rådhus eller Sandvika.

Komprimatorbil med 2 mann eller kranbil /dumperbil med 1 mann koster kr. 28,- pr. kilometer, + mva, så dette kan du lett regne ut selv også, ved å gange avstanden tur/retur med kr. 28,-)

Dersom det evt. behøves hjelpemenn utover dette beregnes timepris for disse, med kr. 410,-/time + mva. pr. ekstra mann, fra/til Sandvika.

Her er noen eksempler på fremmøtepriser, eks. mva, så du ser beregningsmetoden:

 • Fremmøtepris til Lillestrøm er kr. 1.344,-         (48 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Ski er kr. 1.680,-                   (60 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drøbak er kr. 2.016,-           (72 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Kløfta, kr. 2.128,-                  (76 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Drammen, kr. 1.624,-         (58 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Nesoddtangen, 2.632,-      (94 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Oslo)
 • Fremmøtepris til Hønefoss, kr. 2.408,-          (86 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Sandvika)
 • Fremmøtepris til Slemmestad, kr. 952,-       (34 km tur/retur x kr. 28,-)  (fra Sandvika)

OBS. Dette er priser eks. mva. For å finne pris inkl. mva. legger du bare til 25 %.

Før du bestiller, så ta gjerne kontakt, så beregner vi i fellesskap fremmøteprisen, til deg, helt nøyaktig 🙂

Tips: Du finner avstander ved å klikke HER.

Pris 1500 kg skrot - kr 5.580,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
1500 kilo skrot (kr. 3,60 pr. kg. x 1.500 kg) = kr 5.400,-
Totalt kr 5.880,- eks. mva. (7.350,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 10 m3 eller 20 m3 container.

Pris 2000 kg skrot - kr 7.680,- + mva

Fremmøte - kr 480,-
2.000 kilo skrot (kr. 3,60 pr. kg. x 2.000 kg) = kr 7.200,-
Totalt kr 7.680,- eks. mva. (kr 9.600,- inkl. mva)
Tilsvarer ca. 1 stk. 20 m3 container

Dette er bare eksempler. Du betaler kun for nøyaktig det antall kilo vi henter. Bilenes veieanlegg veier på kiloen.

PRISEKSEMPLENE INKLUDERER ALT: De inkluderer både mva, fremmøte, mannskap, innlasting (inntil 10 meter bæring til bilen, utendørs)  og kiloprisen for avfallet. Fakturaen består kun av to elementer: Fremmøtepris (kr. 480,- eks. mva) og kilopris.

Mange sier at vårt tilbud er nesten for godt til å være sant, både vedr. pris og annet, men vi får det til å gå rundt, selv med små marginer…..  🙂

REGN UT CA. PRIS SELV: Du kan selv lett estimere hva det vil koste for deg:   Du bare gjetter på antall kilo, og ganger dette med kiloprisen.  Så legger du til kr. 480,- i fremmøte. Så legger du til 25 % mva.

PRISLISTE, – Rivingsavfall, Rive, Riving:


Fremmøtepris, Komprimatorbil og to mann:Kr. 480,- (Pr. lass, = inntil 4-5 tonn)
Utenfor Asker Bærum Oslo: kr. 28,- pr. km
Fremmøte, bestilt til kl. 16: Pluss kr. 1.200,-
Fremmøte, bestilt til kl. 17 og 18: Pluss kr. 2.200,-
Blandet skrot, Treverk, Elektrisk, Gips,
Ikke brennbart, Metall, Møbler:
kr. 3,60 pr. kilo
Hageavfall og kvister inntil 15 cm diameter: kr 2,60 pr kilo
Ren betong, stein, jord osv:Over 500 kilo: kr. 1,40 pr. kiloOver 2,5 tonn: kr. 1,00 pr. kilo
Over 5,0 tonn: SE EGNE PRISER HER
Treverk, hvis over 2,5 tonn: kr. 2,60 pr. kilo
Impregnert treverk, samt "Baderomsmix",
som er Gips som sitter fast på fliser osv. og Betong med Varmekabler:
kr. 4,20 pr. kilo

OBS. Priser er oppgitt eks. 25 % mva.

Man får lavere pris på hele fraksjonen, når man passerer hhv. 500 kilo / 2.500 kilo, som det fremgår.

PRISER FOR RIVEARBEID OG UTSTYR, samt øvrig informasjon


METODE: Rivearbeidene varierer mye, men det er ofte utgraving av kjellere, riving av bad, kjøkken, parkett, vegger, næringslokale, butikklokale  osv.  Vi har også mange oppdrag for kunder som totalrenoverer, der vi kommer inn og river alt i leiligheten innvendig. For jobber som går på noen timer, vil vi normalt møte med 3-4 mann og komprimatorbil, og bære avfallet rett ut i komprimatorbilen mens arbeidet pågår, evt. at komprimatorbilen kommer mot slutten av arbeidet. På denne måten er alt revet og kjørt bort samme dag, på en rask, effektiv og rimelig måte. For noe større jobber avtaler vi på forhånd med kunden, hvor ofte komprimatorbilen skal komme og hente, eller om vi skal benytte containere. Vi tar ingen timepris for komprimatorbilen, -kun kr. 480,- (eks. mva.) i fremmøte for den, + kilopris for avfallet. (Det er litt andre priser utenfor Oslo, Asker og Bærum, se boks ovenfor.)

For utgraving av kjellere har vi alt av pigghammere osv. Vi tar ikke noe betalt for bruk av dette håndholdte elektriske og manuelle utstyret.

 1. Vi har også 10 stk. TRANSPORTBÅND til å frakte massene ut. For transportbånd tar vi kun kr. 500,- + mva pr. dag. Dette er ca. halv pris av vanlig leie. I tillegg tar vi kun betalt for de dagene som transportbåndene faktisk benyttes. Frakt av transportbånd til og fra kunde koster kun kr. 480,- + mva hver vei,  enten vi tar med ett eller flere transportbånd. Dersom vi må bruke mer enn to transportbånd hos en kunde, tar vi kun kr. 300,- + mva. pr. dag for transportbånd nr. 3,4 osv, for at det ikke skal bli så dyrt for kunden 🙂 
 2. Vi benytter også av og til BELTEDUMPER for å frakte ut massene, dersom det er effektivt og besparende. Vi fakturerer kun kr. 350,- + mva. pr. time for en slik maskin. 
 3. Vi har tre stk. GRAVEMASKINER, på 1,2 tonn og en stk. på 9,5 tonn. De minste benytter vi til utgraving innvendig i kjellere. Beltene kan trekkes inn, slik at de kan kjøre inn døråpninger på kun 75 cm bredde. Disse gravemaskinene gjør «tre manns arbeid», og vi fakturerer kun kr. 410,- pr. time + mva, for den tiden gravemaskinen benyttes, (etter avlesing på timetelleren). Frakt av minigraver gjøres med kranbil, som løfter den inn til egnet sted. Frakten til og fra kunde koster kun kr. 1.000,- + mva hver vei. Eventuell bruk av pigghammer på gravemaskin faktureres med kr. 150,- pr. time + mva for 1-tonns maskin, og kr. 250,- + mva. pr. time for 2 og 3-tonns maskin. Hvis vi må løfte en 2-tonns eller 3-tonns gravemaskin inn på tomten, med kranbil, for å komme til, koster dette kr. 1.200,- + mva.

For henting av betong, stein og jord, gjør vi dette på forskjellige måter, avhengig av hva som er rimeligst og mest hensiktsmessig for kunden:

 • Vi møter med lastebil(er) med stor kran og grabb, og grabber massene opp på bilen(e). (17 meter rekkevidde)
 • Vi leverer container(e), som kunden laster inn i og som vi så henter når den er full.
 • Vi leverer container og transportbånd, slik at massene transporteres rett opp i container.
 • Massene hentes med gravemaskin og lastebil(er).

Vi kan hente inntil ca. 100 tonn pr. dag om ønskelig. Pris avtales normalt pr. tonn. Se evt. mer om dette lenger ned på siden.

VEIESEDDEL, FAKTURA

Når mannskapet har lastet inn avfall, printer de ut en veieseddel, som stiftes til ordren, og kunden får enn kopi med en gang eller kopi i postkassen. Der står alle tall, slik at kunden umiddelbart kan summere, og se hva det hele kostet. Faktura sendes pr. mail eller post.

RIVING AV HELE BYGNINGER

Vi river garasjer og mindre bygg på inntil 50 m2, som ikke er til beboelse, i sin helhet. Ref kopi fra Byggesaksforskriften:

Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling  Pkt. 4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse:

Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk:

a. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m². Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

For riving av større hele bygninger, som hus, rekkehus og flermannsboliger kreves rammetillatelse og Igangsettingstillatelse samt miljøsaneringsbeskrivelse.  (Sistnevnte behøves ikke for innvendig riving eller små bygninger under 100 m2 BRA og maks 10 tonn riveavfall.) Renova har ansvarsrett for utførelse i tiltaksklasse 1, via vår formann, som er tilstrekkelig for denne typen arbeider. For slike større bygninger foretrekker vi, av kapasitetshensyn, kun å arbeide som underentreprenør, med riving innvendig, utvendig panel, vinduer, gulv. bjelkelag osv. samt at vi kan kjøre bort alt avfallet med våre komprimatorbiler, kranbiler og containerbiler. Vi leverer detaljerte veiesedler for hver fraksjon/hvert lass vi henter, slik at kunden kan benytte dette i en eventuell avfallsrapport. Be i så fall om dette før vi kommer og henter, slik at veiesedlene blir tilstrekkelig detaljerte.

FLERE HENTINGER

Vi kan også inngå avtale om å hente alt avfall fra en byggeplass i hele byggeperioden. Siden vår fremmøtepris med komprimatorbiler og kranbiler med grabb/klo er kun kr. 480,- (eks. mva.),  så koster det lite ekstra å få oss til å komme flere ganger, i motsetning til container, som det normalt koster kr. 1.500,- – kr. 2.000,- bare å få utplassert/hentet.

OM PRIS
 • Siden vi antagelig har markedets laveste priser på å kjøre bort byggeavfall, vil summen for det hele normalt være lavere enn det er mulig å oppnå hos noen annen seriøs aktør i dette markedet.
 • Samtidig er alle våre ansatte utdannede håndverkere, som både er vant til å rive og bygge opp, slik at arbeidet gjøres på en trygg måte. SOM NEVNT TAR VI «KUN» KR. 440,- + MVA. PR. TIME FOR VÅRE ARBEIDERE.
 • Vi fakturerer også våre direkte utgifter til forbruksmateriell under arbeidet, som tetteplugger for vann, kappeskiver, støvmasker osv. Dette pleier ikke bli så mye.

PRIS FOR FREMMØTE: 

 • For reisetid til/fra fakturerer vi kun ca. vår selvkost, kr. 320,- /time pr.  mann, + mva. Innenfor Oslo vest/Asker/Bærum beregner vi 1 time. Fra Ullevål og østover i Oslo beregner vi 1,5 time reise tur/retur, siden vi starter fra Skui. Lenger avgårde, – faktisk reisetid.

HENTEPRISER:    Priser og øvrig informasjon vedr selve bortkjøringen av avfallet kan du lese mer om, ved å klikke her på «Bygge- og næringsavfall«. Det står også mye informasjon om dette lenger ned på siden.

FJELLSPLITTING og BETONGSKJÆRING: 

 • Vårt hydrauliske fjellsplitteutstyr er svært kostbart, både i innkjøp, samt i drift og vedlikehold. Så for å dekke inn dette må vi ta kr. 410,- pr. time + mva, for akkurat den tiden som dette er i bruk + kr. 440,- + mva for han som betjener utstyret. Andre firmaer ligger imidlertid ofte på ca. kr. 1.500,- + mva for utstyr og en mann, for slikt arbeid, samt omtrent kr. 5.000,- i riggkostnader, som vi ikke tar i det hele tatt. Så vi er nok blant de rimeligste på dette arbeidet også 🙂
 • For betongskjæring og fjellskjæring må vi i tillegg fakturere kunden for vår utgift til slitasje på diamantblader, men det pleier ikke bli så mye. Hvis vi f.eks bruker et 45 cm stort blad, koster dette kr. 2.950,- + mva nytt. Men hvis vi bruker bare f.eks. 20 % av et slikt blad, så fakturerer vi bare 20% av prisen for bladet.
HENTER NESTEN ALLE TYPER AVFALL

Vi henter nesten alle typer avfall, inkludert også elektrisk avfall, gips, betong, stein, impregnert trevirke, glass, vinduer osv, men ikke farlig avfall, som maling, løsemidler og asbest.

Mye av dette er forøvrig ting man normalt ikke kan legge i en container. Så med våre hentemetoder slipper man å tenke på risikoen for feilsortering i container , med de gebyrer det kunne ha medført.. 🙂

Med våre store biler får vi med oss inntil 6-7 tonn pr. tur, så volum og mengde er aldri noe problem. Om du skal rive bare noe lite, så er dette også helt ok for oss. Vi tar både små og store oppdrag. Vi kan om ønskelig levere veiesedler på hver fraksjon samt dokumentasjon på våre avtaler hos de enkelte godkjente mottak som vi benytter.

Noen referanser, rivingsarbeider


Du finner ytterligere ca. 240 hyggelige tilbakemeldinger, her hvis du klikker her på "Omtaler" og "Referanser".

Vi tok kontakt med RENOVA ifm. utgraving av gammel kjeller med lav takhøyde. Ble anbefalt RENOVA av en annen entreprenør.
Vi kan anbefale RENOVA til pigging, betongsaging og utgraving av kjellere på det varmeste.
Hele samarbeidet har vært enkelt og problemfritt.
Daglig leder er rask til å svare, følger veldig tett opp og kom med mange gode innspill underveis i prosessen. Vi hadde en fast person som var på plass hver dag til jobben var gjort. Dette gjorde også at vi unngikk misforståelser.
Absolutt alt ble gjort ihht avtale.
Som en bonus ble jobben i tillegg gjort raskere enn forventet og fakturaen ble lavere enn tilbudet – og prisene er veldig konkurransedyktige! Jeg stiller gjerne som referanse. 

Mvh Raymond S.   Asker, mars 2020

I forbindelse med totalrenovering av vår enebolig i Bærum undersøkte vi markedet for et firma som kunne håndtere avfallet fra riving og bygging. Det viste seg at Renova var gunstig på pris, og ikke minst – vi slapp å sortere avfallet og trengte ikke å ha flere konteinere stående på tomten i byggeperioden. Når vi hadde et passe stort lass ringte vi bare Renova og så kom de og hentet det. Vi har kvittet oss med i størrelsesorden 10 tonn avfall gjennom Renova, og er strålende fornøyd med tjenesten 

Mvh O .C. Drage

Takk for vel utført rivningsoppdrag med bortkjøring av avfall.  Arbeiderne møtte litt før avtalt tid og jobbet til siste minutt hver arbeidsdag. Høflige, profesjonelle og svært effektive, til en utrolig rimelig pris.  Fakturaen for det arbeidet som ble utført ble betalt med glede.  Renova anbefales på det sterkeste!  De er verd hver krone.  Bestiller gladelig deres tjenester i fremtiden. Mvh Rune L.

Bestilte riving av flere murvegger i vår leilighet, samt bæring og bortkjøring av mursteinen fra Renova, og er veldig fornøyd med utførelsen.  De kom på kort varsel, stilte opp til avtalt tid og gjennomførte oppdraget på mindre tid en antatt. Siden det er vanskelig med parkering der vi bor, organiserte Renova at arbeiderne ble kjørt og hentet. Når de var nesten ferdige ankom komprimatorbilen som tok med murstenene. Jobben ble effektivt og profesjonelt gjennomført, av blide og flinke arbeidere. Vil absolutt anbefale Renova til lignende oppdrag!  

Mvh S. K. Bredby

Fantastisk opplegg – man slipper å ha container stående i hagen, de sorterer alt for deg og ikke minst tar de med seg all slags avfall!  Også upåklagelig service og pris!

Mvh Ola G.

I forbindelse med utbygging av kjeller, hyret vi inn Renova til å gjøre all rivejobben og utgraving av kjellergulv med ca. en halv meter, etter anbefaling av en bekjent. Denne bekjente skal få en blomst for tipset, for maken til service trodde jeg ikke fantes.

Når dette ble toppet av utrolig gode priser, kan man ikke annet enn å være ekstremt fornøyd.

Tor Gard Skjoldhammer som driver Renova er et unikum. Alltid tilgjengelig med gode råd i en etter hvert ganske komplisert prosess med utgraving av kjellergulv med innsig av grunnvann.
At innehaver av firmaet stiller opp på kveldstid og i helg er langt, langt over hva man forventer.
Han skaffer og ordner det som trengs, har han det ikke, så leier han det billig inn til kostpris for kunden.

Og det toppet seg med at undertegnede fikk anledning til å se hvordan han selv hadde løst samme problemstilling i en kjeller hjemme hos Tor.
Den er det neppe noen andre firmaer som slår:-)

Servicen fra Tor er unik, men det har han også klart å overføre til de som jobber i firmaet. Effektive, dyktige og veldig ryddige. Ikke en sur mine selv om arbeidsdagen var i et gjørmebasseng nede i en kjeller, mens de flyttet ut rundt 70 tonn med kjellergulv på en grunnflate på 90 kvm.

Så tusen takk for veldig stor hjelp i en prosess som vi ikke helt ante omfanget av når vi startet. Du har trygt loset oss gjennom første fase uten å sprenge budsjettet vårt.

Vi kommer ihvertfall til å benytte oss av Renova sine tjenester fremover, og vi anbefaler sterkt alle andre som trenger disse tjenestene om å gjøre det også. Det lønner seg!

Mvh Magnus Kristiansen

I forbindelse med en totalrenovering av rekkehus på Bekkestua kontaktet jeg Renova for å få hjelp med bortkjøring av byggeavfall. Dette skulle vise seg å være et klokt valg. Hageavfall, byggeavfall og stein ble hentet og kjørt bort som avtalt. 2-3 menn ryddet opp med river og raker og etterlot seg en plettfri byggeplass. Arbeidet ble utført til avtalt tid og til avtalt pris. Jeg er meget fornøyd! 

Mvh Trond, Bekkestua

HVIS DU ØNSKER Å KONTAKTE OSS FOR EN FORESPØRSEL, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «FORESPØRSEL»

HVIS DU ØNSKER Å BESTILLE OSS MED EN GANG, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «BESTILLING»

Bilder, riving


Her bærer vi samme dag ut masse trevirke og sekker med rivingsavfall, til komprimatorbilen, som sees såvidt i bakgrunnen.

Her bærer vi samme dag ut masse trevirke og sekker med rivingsavfall, til komprimatorbilen, som sees såvidt i bakgrunnen.

Renova. Dette er vår største kranbil, med hele 26 meter rekkevidde. Denne bruker vi til henting av trevirke, avfall og Renova-sekker, som er et stykke unna vei.

Renova. Dette er vår største kranbil, med hele 26 meter rekkevidde. Denne bruker vi til henting av trevirke, avfall og Renova-sekker, som er et stykke unna vei.

Rive riving. Her har vi fjernet mange tonn med stubbloftsleire, før gulvene skal isoleres på nytt. Rivingsarbeider

Rive riving. Her har vi fjernet mange tonn med stubbloftsleire, før gulvene skal isoleres på nytt. Rivingsarbeider

Renova. En blid gjeng av våre karer, ute på riveoppdrag med to av komprimatorbilene

Renova. En blid gjeng av våre karer, ute på riveoppdrag med to av komprimatorbilene

Her har en del av av våre blide karer stilt pent opp til fotografering, under et riveoppdrag :-)

Her har en del av av våre blide karer stilt pent opp til fotografering, under et riveoppdrag 🙂

Renova. Transportbånd. Her ser man at ett transportbånd bringer massene ut av vinduet og at massene så detter ned på neste transportbånd, som bringer det bort fra huset eller rett opp på en av våre lastebiler.

Renova. Transportbånd. Her ser man at ett transportbånd bringer massene ut av vinduet og at massene så detter ned på neste transportbånd, som bringer det bort fra huset eller rett opp på en av våre lastebiler.

Her kjører vi mingraveren gjennom en døråpning som er kun 75 cm bred. Utgraving av kjeller.

Her kjører vi mingraveren gjennom en døråpning som er kun 75 cm bred. Utgraving av kjeller.

Rive riving. Her har vi revet alt innvendig, før leiligheten skal totalrenoveres, med ny romløsning osv. Rivingsarbeider, rive, riving

Rive riving. Her har vi revet alt innvendig, før leiligheten skal totalrenoveres, med ny romløsning osv. Rivingsarbeider, rive, riving.

Renova - Riving. Her sparer kunden mye penger og tid, ved at vi laster ut mursten og betong rett fra vindu i 2. etasje, til vår kranbil med grabb.

Renova – Riving. Her sparer kunden mye penger og tid, ved at vi laster ut mursten og betong rett fra vindu i 2. etasje, til vår kranbil med grabb.

Renova, Riving, Her laster vi inn treverk i en komprimatorbil. Den andre i bakgrunnen tar her blandet avfall.

Renova, Riving, Her laster vi inn treverk i en komprimatorbil. Den andre i bakgrunnen tar her blandet avfall.

Renova - 48 m3 flyttebil, på vei til flytteoppdrag

Dersom kunden vil flytte inventar osv. til lager el.l., så har vi også eget flyttebyrå som kan ta seg av dette, og samarbeid med firmaet «Lagerboks». Se «Flyttetjenester».

Renova. Her fjerner vi parkett og undergulv, for senere å kunne fjerne stubbloftsleire.

Renova. Her fjerner vi parkett og undergulv, for senere å kunne fjerne stubbloftsleire.

Renova, Riving og pigging. Her benytter vi to transportbånd for å frakte massene ut.

Renova, Riving og pigging. Her benytter vi to transportbånd for å frakte massene ut.

Renova. Utgraving og pigging av en kjellergulv, for å øke takhøyde. Her benytter vi to transportbånd inne og ett ute. Ute benytter vi gravemaskin og lastebil eller kranbil med grabb, for å fjerne massene.

Renova. Utgraving og pigging av en kjellergulv, for å øke takhøyde. Her benytter vi to transportbånd inne og ett ute. Ute benytter vi gravemaskin og lastebil eller kranbil med grabb, for å fjerne massene.

Her benytter vi den minste minigraveren for utgraving av en kjeller, der gulvet skulle senkes 50 cm.

Her benytter vi den minste minigraveren for utgraving av en kjeller, der gulvet skulle senkes 50 cm.

Renova. Her river vi alt innvendig i et hus som skal ha totalrenovering.

Renova. Her river vi alt innvendig i et hus som skal ha totalrenovering.

Renova - klare for oppstart, tidlig en vintermorgen. Dette er noen av våre 20 lastebiler og varebiler.

Renova – klare for oppstart, tidlig en vintermorgen. Dette er noen av våre 20 lastebiler og varebiler.

Renova. Her kapper vi opp parkett, som må bort siden vi senere skal fjerne stubbloftsleire.

Renova. Her kapper vi opp parkett, som må bort siden vi senere skal fjerne stubbloftsleire.

Renova, Her er seks av karene foran vår største komprimatobil, som rommer hele 28 m3 komprimert avfall . Dette tilsvarer ca. 8-10 tonn blandet avfall.

Renova, Her er seks av karene foran vår største komprimatobil, som rommer hele 28 m3 komprimert avfall . Dette tilsvarer ca. 8-10 tonn blandet avfall.

Renova. Dette er vår største kranbil, med en 29 tonnmeter kran. Den har 21 meter rekkevidde med krok, og 17 meter rekkevidde med grabb og kvistklo. Denne kranbilen benytter vi mye til henting av jord, grus, stein betong osv. med grabb, eller til å hente kvistlass med stor kvistklo/tømmerklo.

Renova. Dette er vår nest største kranbil, med en 29 tonnmeter kran. Den har 21 meter rekkevidde med krok, og 17 meter rekkevidde med grabb og kvistklo. Denne kranbilen benytter vi mye til henting av jord, grus, stein betong osv. med grabb, eller til å hente kvistlass med stor kvistklo/tømmerklo.

Renova. Dette er en av våre biler for riving og henting av masser, jord, stein og betong med grabb. Den har en 29 tm kran, med 21 meter rekkevidde (17 meter hydraulisk) og tipp. Her har vi lastet på vår 9 tonns gravemaskin. Til denne kranbilen har vi også kvistklo, for henting av kvisthauger osv.

Renova. Dette er en av våre biler for riving og henting av masser, jord, stein og betong med grabb. Den har en 29 tm kran, med 21 meter rekkevidde (17 meter hydraulisk) og tipp. Her har vi lastet på vår 9 tonns gravemaskin. Til denne kranbilen har vi også kvistklo, for henting av kvisthauger osv.

Dette er en av de store spesialbygde komprimatorbilene som vi benytter.

Dette er en av de store spesialbygde komprimatorbilene som vi benytter.