RENOVA er et firma i Bærum, som arbeider overfor sameier, borettslag, firmaer, foreninger og privatpersoner. Vi har som målsetting å tilby svært god service, til markedets laveste priser, og ønsker å informere om våre tilbud:

 

JULETRE-INNSAMLING:

Hvis dere ønsker å bli kvitt juletrærne på en enkel og rimelig måte, så kan vi bestilles til dette.

Juletrærne legges i så fall bare utenfor oppgangene, eller på andre hensiktsmessige steder, og så kjører vi forbi med komprimatorbil og plukker dem opp. Vi gjør dette normalt på 2-3 timer.

(Da slipper dere også eventuelle problemer med container, der folk av og til legger i feil ting….)

Pris: Komprimatorbil, inklusive sjåfør, kr. 980,- pr. time. + mva. Ingen deponiavgift. Normalt har vi med en hjelpemann på denne typen innsamlinger, for å få arbeidet raskt unna. Hjelpemannen koster kun kr. 360,- pr. time i tillegg. Pris for komprimatorbil med 2 mann blir da kr. 1.340,- + mva. pr. time.

Tiden regnes fra bilen starter i Sandvika, til den har tømt på Isi i Bærum.

 

SKROTINNSAMLING:

For å komme rett til denne tjenesten, kan du klikke her på “SKROTINNSAMLING“.

Hvis det er en noe mindre mengde (ca. 100 – 3.000 kg.), kan du klikke her på “RYDDEBIL“.

Dette er et av våre ”hovedarbeidsfelt”, og vi henter ca. 2.000 tonn pr. år. Vi har store spesialbygde komprimatorbiler, med flere kamre. Disse  tar med absolutt ALLE typer av skrot/møbler/løsøre som beboerne og sameiet ønsker å kvitte seg med. Vår metode er billigere og enklere enn container (blandet avfall), i tillegg til at vi også tar med elektriske artikler, maling, dekk osv, som man ikke kan legge i container.

Man slipper å bære langt, idet vi henter utenfor hver oppgang. Bilene har egne rom for alle fraksjoner, og alt blir nøye kildesortert.

Vi kan også hjelpe til med å bære ut tunge ting som kjøleskap, komfyrer osv. Våre komprimatorbiler er de største på markedet, så det er ingen begrensning på mengde eller størrelse på skrotet. Bare bestem en dato der beboerne setter frem alt de vil kaste, rett utenfor oppgangene, så henter vi det.

Pris: Fremmøte kr. 480,- + kr. 2,40 pr. kilo, for vanlig blandet avfall.  (Priser eks. mva.)

For velforeninger er det egne priser, som fremkommer på hjemmesiden, under «Skrotinnsamling«.

(Ved vår metode slipper man også problemer med feilfylte/overfylte containere, plassering, dagleie osv.)

 

HAGEAVFALL- OG KVISTINNSAMLING:

For å komme rett til denne tjenesten, kan du klikke her på “HAGEAVFALLINNSAMLING“.

Her benytter vi komprimatorbil og/eller kranbil m/gripeklo. Bare legg hageavfallet i hauger på steder der vi kommer til med lastebilene, så henter vi det. Løv og gress helst i sekker.

Pris: Fremmøte kr. 480,- + kr. 2.00 pr. kilo. (Priser eks. mva.)

Vi henter forøvrig hageavfall for 25 vel i Bærum hver vår, altså for nesten ”hele Bærum”, samt for noen vel i Asker og Oslo. For disse er det enda lavere priser, pga. store mengder.

 

DIV. OPPGAVER/”DUGNADSHJELP”:

For å komme rett til denne tjenesten, kan du klikke her på “DUGNADSHJELP“.

Dersom sameiet ønsker å løse en enkelt-oppgave, er det bare å spørre. Alle våre mannskaper er utdannede håndverkere, og utfører gjerne måking av tak, reparasjoner, malerarbeider, rydding, raking osv.

Våre mannskaper kan også hjelpe til under vårdugnaden/høstdugnaden, eller hjelpe til med å bære ut ting fra boder og loft før vi foretar en eventuell skrotinnsamling. Pris: Mannskap, Kr. 340,- pr. time.

 

”RYDDEBIL, BORTKJØRING AV SKROT”:

For å komme rett til denne tjenesten, kan du klikke her på “RYDDEBIL“.

Dette tilsvarer på mange måter det som over er nevnt om ”skrot-innsamling”, og er

ET TILBUD TIL BEBOERNE der vi kan komme og hente alle typer ting de ønsker å bli kvitt.

Kunden bestiller oss til en dato, og setter skrotet utenfor oppgangen. Vi kommer med bil etter behov, og tar med alt man ønsker å kaste. Bilene har digitale vekter, og veier ”på grammet” det som skal kastes. Utskrift av veiingen blir levert kunden, og faktura tilsendes. Vi kan også hjelpe til med å bære ut tunge ting som kjøleskap, komfyrer osv.

Pris: Fremmøte kr. 480,-  kr 2.40 pr. kilo, for blandet avfall. Priser eks. mva.

Dette er for øvrig et tilbud som vi har til til alle privatpersoner og bedrifter i Asker, Bærum og Oslo vest.

 

PRISER:

Se gjerne litt ekstra nøye på våre priser. De er høyst sannsynlig de laveste i markedet, (blant seriøse firmaer.) Vi kan ha disse lave prisene bl.a. fordi alt av biler og materiell er nedbetalt. Priser er angitt eks. mva.

For å komme rett til vår prisoversikt, kan du klikke her på “PRISER“.

 

 

REFERANSER OG OMTALER:

Vi har ca.200 referanser og omtaler liggende på vår hjemmeside, som omtaler våre forskjellige arbeidsfelt.

For å komme rett til dette, kan du klikke her på “OMTALER” og på “REFERANSER“.

 

Ta gjerne kontakt dersom ett eller flere av tilbudene er av interesse, enten du er en enkeltbeboer, eller representerer styret. Dersom ønskelig kan vi også komme på et styremøte, for å presentere våre tilbud nærmere. Hvis ønskelig, så sender vi gjerne en mail med tilbudene i pdf-format, slik at de lett kan distribueres til resten av styret. Ta bare kontakt, så returnerer vi en mail med dette.

Med vennlig hilsen

RENOVA