Oppdatering av ledig tid for nye male- og håndverksoppdrag

Malerarbeid og håndverkertjenester.

OBS. Vi har nå fått aksept for så mange arbeider for våre faste kunder, at vi allerede er fullbooket til november 2022.  Vi tar derfor for tiden dessverre verken befaringer, gir tilbud eller gir reservasjoner på flere arbeider, før det vi allerede har påtatt oss er ferdigstilt. Vi håper på forståelse for dette, og vi ønsker lykke til med å finne et annet dyktig firma til Deres arbeid. 

Selv om vi for tiden er fullbooket, så scroll gjerne litt lenger ned og få nyttige tips om:

VÅR METODE FOR UTFØRELSE AV KORREKT MALING AV HUS UTVENDIG.

Klikk gjerne også på våre «Omtaler» og «Referanser», for å få vite mer om oss og de mange tjenester vi utfører.

Renova - Pusser opp, før salg

Renova pusser opp, før salg.jpg

Malerarbeid og Håndverkertjenester, Prisliste


Mannskap, inkludert alt verktøykr. 360,- pr. t.
For malerarbeider
kr. 380,- pr. t.
For enklere håndverkerarbeid
kr. 400,- pr. t.
For håndverkerarbeid ellers
For reisetid til/fra fakturerer vi kun kr. 260,- /time + mva, for å dekke litt av vår selvkost.
Vi gir vanligvis også kunden en "Maksimalpris" på noe større arbeider. Dersom vi bruker flere timer enn kalkulert, så stopper uansett prisen på Maksimalprisen. Oftest blir det billigere enn denne. Kunden får en skriftlig 3-siders avtale der alt fremgår i detalj.

Øvrig informasjon, Malerarbeid og Håndverkertjenester


Vi arbeider i hovedsak med å male hus, tomannsboliger, rekkehus og mindre sameier, i Oslo, Bærum og Asker. Vi drøfter i detalj med kunden hva som bør gjøres, og gir våre anbefalinger. Ved malerarbeider er som kjent grunnarbeidene like viktige som malerarbeidene, men det er samtidig viktig å kun gjøre det som behøves, slik at prisen blir gunstigst mulig for kunden.

VÅR METODE FOR KORREKT UTFØRELSE AV MALING AV HUS UTVENDIG:

(Dette kan virke noe omfattende, men det tar ikke nødvendigvis særlig flere timer. Arbeidet må imidlertid gjøres riktig, og i rett rekkefølge, for å få et godt resultat som bevarer huset og er pent i mange år.)

1. Forarbeider:

 • Montering av stillas eller bruk av lift dersom nødvendig.
 • Demontering av detaljer som evt. må fjernes før maling.
 • Påføring av ”Jotun kraftvask” med trykksprøyte. (Alkalisk, -matter flatene for bedre feste.)
 • Spyling med høytrykksspyler av alle malte overflater utvendig. (Her brukes moderat trykk, så ikke vannet skal trenge unødig inn i treverket, eller flise opp dette.)
 • Kraftig håndbørsting med Jotun Kraftvask, og ny spyling. (Kraftvask er alkalisk, og matter flatene, for godt feste.) Her er vi nøye på å få bort all eventuell svartsopp, slik at disse ikke skal kunne “bryte igjennom” malingen senere.
 • Pussing med sandpapir, og skraping på alle flater der malingen er forvitret/dårlig av sollys.
 • Huset skal tørke skikkelig etter vasking, normalt minst 3-4 dager i godt vær, avhengig av temperatur.
 • Tildekking av gress, bed osv, med filtmatter eller plast.
 • Maskering av vindusflater mv.

2. Sprøyting med ”Jotun sopp og algedreper” av alle malte flater, FØR maling. Dette forhindrer at gamle mikroskopiske soppsporer skal kunne trenge seg frem igjen.

3. Grunning av alle flater der man skraper/pusser inn til bart treverk.

4. Fuging av større sprekker, og fastskruing av bord som “spriker” eller har vridd seg. Vi trekker ut spikrene, og erstatter disse med skruer, der dette er mulig, for penere utseende.)

5. Eventuelt utskifting av bord/detaljer som viser seg å ha råte. (Føres som “evt. tilleggsarbeid” i tilbud”.)

6. Flekkmaling av alle steder der vi har grunnet,  med 1-2 strøk, slik at disse får samme glatte flate som øvrig panél, før vi så maler hele huset.

7. Et ekstra 1. strøk på alle utsatte steder, som vindskier, vannbord, bunnlister, endeved, vannbrett, sprukne bord  osv, slik at disse får ett strøk ekstra, for lang varighet.  Dette tar ikke så mye ekstra tid, men det gir mye lengre varighet.

8. Maling med 1-2 strøk kvalitetsmaling på alt utvendig treverk på hus og terrasser, murer. Vi bruker ofte en kombinert acryl-/oljemaling, for maks feste, holdbarhet og glans, men kunden bestemmer selvfølgelig malingstype. (Vi bruker normalt 3-5 forskjellige malingstyper på husets forskjellige deler, fordi det er forskjellig eksponering på hhv. vindskier, fasader, vannbord, vinduer, terrasser, takrenner osv.) På mindre utsatte flater, som nord- og østvegger, himlinger, under takutstikk osv. kan det evt. vise seg å være tilstrekkelig med bare ett strøk. Her kan kunden selv avgjøre om vi skal male et 2. strøk, eller om vi skal gi oss etter 1. strøk. På denne måten kan fakturasummen bli en del lavere.

9. Sprøyting med ”Jotun sopp og algedreper” av alle malte flater, ETTER maling. Dette forhindrer at soppsporer/svartsopp kommer så raskt tilbake, som om man ikke sprøytet på dette. De fleste malerfirmaer gjør ikke dette, men det er en kjensgjerning at dersom dette ligger utenpå malingen, så vil ikke soppsporer så lett kunne trives. Derfor vil dette utsette at svartsopp osv. fester seg.) Dette tar ikke særlig mye ekstra tid, men er viktig for at huset skal se pent ut i mange år.

PRIS:  Kunden kan velge mellom Timepris eller Fastpris, eller vårt spesielle tilbud som heter Timepris med maksimalpris, som nesten alle foretrekker:

For at kunden skal få full valuta for pengene, og samtidig være trygg på hva det maksimalt kan koste, gir vi da oftest et pristilbud med Timepris, med maksimalpris. Dette innebærer at vi kun fakturerer etter det antall timer vi benytter, men at vi maksimalt kan fakturere den maksimalprisen som tilbudet lyder på.  Fakturasummen kan derfor gjerne bli lavere enn maksimalprisen, dersom antall timer blir færre enn kalkulert. Bruker vi flere timer enn kalkulert, så tar vi det på vår kappe. Vi henger opp timelisten hos kunden, slik at kunden hele veien kan se hvor mange timer som er brukt.

FAKTURA: Kunden får faktura på våre utlegg for maling og materialer etterhvert som vi kjøper inn disse. Faktura for arbeidene sendes selvfølgelig etterskuddsvis. Sluttfaktura kommer først når alt er ferdigstilt. For mindre arbeider sendes faktura for både materialer og hele arbeidet etterskuddsvis. Våre rabatter på maling og utstyr går uavkortet videre til kunden.

Tilbud

Vi sender alltid et meget detaljert, 4-siders tilbud, der vi nøye har beskrevet forarbeider, malerjobben og etterarbeider, på det aktuelle bygget.

Lift og stillas

Vi har egne stillaser, og vi har egen lift, med 17 meter rekkevidde, for oppdrag der dette behøves. Dette blir rimeligere både for kunden og oss, fremfor å leie lift eller stillas.

 • Det påløper ingen leie for bruk av disse for kunden, ved oppdrag med fakturasum over kr. 10.000,- + mva.
 • For mindre oppdrag, under kr. 10.000,- + mva., fakturerer vi kr. 700,- + mva. pr. dag som liften må brukes.
 • Dersom vår lift eller alle våre stillaser er i bruk på et annet av våre prosjekter, vil vi evt. måtte leie lift/stillaser. Vi tar da halve leien av dette på “vår kappe”, for at dette ikke skal bli så dyrt for kunden. Siden vi selv da må betale halve leien selv, vil kunden vite at vi har et godt incitament for å kun bruke eget utstyr  🙂  Vi har forøvrig gode avtaler på slik leie, dersom det skulle bli helt nødvendig.
Om pris og kompetanse

Vår prising for maling av hus osv har ofte vist seg å være betydelig lavere enn det andre tilbyr. Vi får også ofte jobber der vi ikke er absolutt billigst, fordi kunden føler seg mer trygg på vår kvalitet og kompetanse.

Vi tilstreber samtidig å utføre perfekt arbeid hver gang. Så om dere holder til i Oslo, Asker eller Bærum, og skal sette bort arbeidet, så spør oss gjerne om pris / tilbud på maling. Tilbudet koster ingenting, og det kan vise seg å lønne seg. Vi har relativt stor pågang, så vi kan ikke love å hjelpe alle som spør, men vi prøver.

Håndverkertjenester

Vi utfører en del mindre arbeider som nye terrasser, gjerder, gulv, boder, hagearbeider osv. For sameier og borettslag utfører vi også en del vedlikeholdsoppdrag og reparasjoner. Typisk her kan være reparasjon/maling av boder, rekkverk, gjerder,  osv. I vinterhalvåret utfører vi også en del innvendige arbeider med gulv, vegger, innvendige malerarbeider osv. I den grad vi har tid, så tar vi også noen større rehabiliteringer, inkludert bad, kjøkken, osv. For enklere arbeid av denne typen er timeprisen kr. 300,- + mva, og for litt mer avansert arbeide, kr 340,- + mva.

Ta gjerne kontakt pr. mail eller telefon for å drøfte arbeidet uforbindtlig med oss. Så kommer vi deretter gjerne på en befaring, som følges opp med et detaljert skriftlig tilbud.

Malerarbeider og Håndverkstjenester, Noen referanser


Du finner ytterligere ca. 240 hyggelige tilbakemeldinger, her hvis du klikker her på "Omtaler" og "Referanser".

Jeg valgte Renova til maling av vårt hus.

Ble kjent med Renova etter å ha mottatt melding i postkassen om at Renova hentet «hageavfall». Etter å blitt kvitt hageavfall på en enkel og rimelig måte av Renova leste jeg på Renovas nettside at de også påtok seg «maling av hus». Jeg innhentet noen tilbud på dette. Valget falt på Renova.

Tilbudet fra Renova var ryddig satt opp og inneholdt alt jeg forventet når det gjelder mottatt tilbud. Arbeidet med maling av huset ble kjapt og tilfredstillende utført, også rimelig. Renova svarte kjapt på mine sms, var fleksible og serviceinstilte.

Ut i fra Renovas arbeide hos meg kan de absolutt anbefales.

Stein Hind Fagerlund

Vi er godt nøgd med arbeidet Renova har gjort. Vi er to firemannsboliger på Jar/Øvrevoll med behov for rehabilitering av vegg, maling og ytre vedlikehold. Tross heten i sommar (2014), har arbeidet blitt utført på ein tilfredsstillande måte.

Budsjettet hold med god margin: brukte berre 80% av estimatet.  

Mvh O. Raftevold

Jeg kan trygt anbefale Renova.

For meg har de utført maling av stort hus, renovering av tak og vegger på garasje, beskjæring av trær, samt bortkjøring av hageavfall og byggeavfall.

Hyggelige ansatte som utfører arbeidet raskt og effektivt. Jobbene har vært utført til avtalt tid og pris. Malerarbeidet ble også mye billigere enn maksimalprisen i tilbudet, siden de brukte langt færre timer enn det de estimerte i tilbudet.

Sluttresultatet har jeg alltid vært veldig fornøyd med, og Renova anbefales.

Mildred, Kristoffersen, Høvik

Vi engasjerte Renova til klargjøring av enebolig for salg. Oppdraget omfattet det aller meste av det praktiske som må gjøres for å kunne selge en bolig. Det er utført arbeid med:

 • Rydding av overgrodd hage og bortkjøring av hageavfall
 • Utvendig beising av huset
 • Innvendig maling
 • Tømming av huset inklusiv loft, boder og garasjer, for alt som skulle kastes og bortkjøring av dette
 • Flyttevask av huset.

Dette har fungert greit og vi har samarbeidet godt. Renova har utført arbeidet på en effektiv og skikkelig måte. De har også vært greie å forholde seg til og har kommet med konstruktive innspill underveis. For oss har det vært en stor fordel at vi har kunnet forholde oss til kun Renova for alle de forskjellige jobbene som skulle gjøres. Vi kan anbefale Renova til denne type oppdrag.

P.O Bjørnsen

Renova har malt huset vårt nå i sommer. Grundig utført og ikke noe søl. De skiftet også råtne bord og byttet ut noen vinduslister for oss. Vi er veldig fornøyde med arbeidet. Kan anbefales:)

Mvh M. Moen

Renova maler Bjørnhaugen Borettslag, 18 leiligheter. Juni 2013

Renova maler Bjørnhaugen Borettslag, 18 leiligheter. Juni 2013

Renova, Bygger ny terrasse, og maler hus, Peterhofveien, sommer 2013

Renova, Bygger ny terrasse, og maler hus, Peterhofveien, sommer 2013

Når Renova bygger terrasser, freser vi trinnene inn i sidevangene, istedenfor klosser eller vinkler under, som mange benytter. Fresing blir nettere og penere.

Når Renova bygger terrasser, freser vi trinnene inn i sidevangene, istedenfor klosser eller vinkler under, som mange benytter. Fresing blir nettere og penere.

Bygging av lyddempet rom, Nedre Gate, Oslo

Bygging av lyddempet rom, Nedre Gate, Oslo

Forskaling og armering av ny trapp, Smestad

Forskaling og armering av ny trapp, Smestad

Støpt ny trapp, belagt med skiferheller, Smestad, Oslo

Støpt ny trapp, belagt med skiferheller, Smestad, Oslo

Renova maler hus i Gartnerveien, juni 2013

Renova maler hus i Gartnerveien, juni 2013

Renova - Maler hus i Heggeliveien, sommer 2013

Renova – Maler hus i Heggeliveien, sommer 2013

Bygget trapp, lagt nytt gulv, montert glassvegg, Holmenkollen

Bygget trapp, lagt nytt gulv, montert glassvegg, Holmenkollen

Bygging av arkitekt-tegnet sittebenk

Bygging av arkitekt-tegnet sittebenk

Renova bygger terrasse på Stabekk, sommer 2013

Renova bygger terrasse på Stabekk, sommer 2013

Renova - Håndverkere legger lirer før støping av gulv, sommer 2012

Renova – Håndverkere legger lirer før støping av gulv, sommer 2012

Renova - maling av hus innvendig, høst 2012

Renova – maling av hus innvendig, høst 2012

Bygget ny trapp, med skiferheller, Smestad, Oslo

Bygget ny trapp, med skiferheller, Smestad, Oslo

Bygget arkitektegnet lyddempingskasse og trapp

Bygget arkitektegnet lyddempingskasse og trapp