OM RASK OG EFFEKTIV FJERNING AV RESTLOPPER ETTER LOPPEMARKEDET

Vi er et firma i Bærum, som har bortkjøring av skrot og avfall som vårt hovedarbeidsfelt. En del er kanskje kjent med oss, gjennom våre hageavfall-innsamlinger og skrot-innsamlinger via vel og sameier i Bærum.

Renova har vært med i ”loppekomiteen” for Høvik Verk skolekorps i mange år, og vet at det etter loppemarkedet er en utfordring vedr. rydding/bortkjøring. Renova har derfor hjulpet til med dette i Høvik Verk skolekorps i noen år, ved at restloppene lastes rett inn i våre kjøretøyer med våre mannskaper.

Alle i korpset kan avslutte søndagen mange timer tidligere, i forvissning om at Renova kjører bort ALT.

Dette har utviklet seg videre, og Renova henter nå restlopper for 12 loppemarkeder i Bærum, og 8 i Oslo. Vi har kapasitet til flere.

Vi har spurt noen korps om å være referanser. Disse kan evt. kontaktes for nærmere forklaring:

Evje skolekorps v/             Jo-Anders Lie,               tlf. 99 72 67 13, jo-anders.lie@holmenfjordhotell.no

Stabekk skolekorps  v/     Per Erik Holm,               tlf. 47 02 28 41, Per Erik Holm <energiq@online.no>

Se også eget menypunkt for referanser i toppmenyen.

Det er litt forskjellig pris for loppemarked i Oslo, Asker og Bærum, grunnet forskjellige priser for mottak i disse kommunene.

Loppemarkedene er godt fornøyd med vårt arbeid, og flere har gitt hyggelige referanser. Se evt. eget menypunkt for referanser i toppmenyen.

HVORFOR VELGE RENOVA?

 • Vi har spesialisert oss bla på henting for loppemarkeder, og har god erfaring med hva som skal utføres.
 • Vi henter med store komprimatorbiler istedenfor containere, fordi det normalt er enklere og mer effektivt.
 • Vi tar ansvaret for at alle restlopper som blir bragt ut i skolegården blir fjernet.
 • Vi forsøker å være rimeligst i markedet, samtidig som vi forsøker å gi høy grad av service.
 • Vi avtaler gjerne en makspris for oppdraget, slik at korpset kan budsjettere trygt.
 • Siden vi henter med komprimatorbiler, (og skapbiler), så  slipper foreldrene å slå tremøblene fra hverandre, de slipper å “stappe” ned i containere og de slipper å kjøre bort med tilhengere.
 • Man slipper å ordne med utplassering av containere på fredag og henting på mandag.
 • Én stor komprimatorbil rommer like mye som ca. 3-4 containere.
 • Man slipper problemet med at det er bestilt for få eller for mange containere. Vi kjører helt til det er tomt.
 • Restloppene kan bare legges i hauger utenfor skolens utganger, -så rygger vi inntil og tar det med. (Ofte laster foreldrene bare rett inn i være biler.) På den måten blir det kort å bære for foreldrene.
 •  Alt blir forøvrig nøye kildesortert.

SLIK GJØR VI DET: 

 • På fredagen før loppemarkedet leverer vi to-tre bur til elektrisk avfall, samt en stor tilhenger (som man kan benytte til å legge i papp, ødelagte lopper osv), samt plakatstativer for avfallsfraksjonene. Alternativt leveres dette på søndagen.
 • På hentedagen møter vi på avtalt tidspunkt. Vi kommer normalt med to store komprimatorbiler, som tar med hhv. brennbart og trevirke, samt en skapbil som tar med bøker, ikke brennbart, metall og elektrisk. Foreldrene kan bare bære ut restloppene på forskjellige steder i skolegården, og vi rygger inntil og tar dem med, der loppene kommer ut. Det er fint om foreldrene hjelper litt til med å kaste inn i bilene. Vi feier gratis opp alt bøss på de stedene vi legger inn lopper. (Hvis man evt, ønsker oss til feiing/plukking i skolegården forøvrig, gjør vi gjerne dette, men da koster mannskapene kr. 220,- pr. time + mva for dette)
 • Vi sender forøvrig alltid skriftlig avtale, der alle detaljer er beskrevet.
 • Man betaler ingenting for fremmøte, tidsbruk, biler eller mannskaper, men kun en rimelig kilopris kombinert med minstepris og evt. makspris. Litt forskjell i prising pga. forskjellig prising for mottak i kommunene.)

PRIS I OSLO OG ASKER:

 • Pris: kr. 1,80 pr. kg. + mva. Minstepris kr. 12.500,- + mva. (Siden vi har en viss fast kostnad for å møte med 3 biler og mannskap på en søndag….) Hvis vi da henter inntil 6,9 tonn (12.500 / 1,80), vil dette koste kr. 12.500,- + mva. Hvis vi henter f.eks 10 tonn, vil dette koste kr. 18.000,- + mva. Vi kan evt. også avtale en MAKSPRIS, slik at loppemarkedet kan budsjettere trygt. Denne avtaler vi da vanligvis på ca. det samme som loppemarkedet har betalt tidligere år med containere el.l.) Da vet man at det maksimalt kan koste det samme som før, og ofte blir det billigere.

PRIS I BÆRUM:

 • Pris: kr. 1,40 pr. kg. + mva. Minstepris kr. 12.500,- + mva. (Siden vi har en viss fast kostnad for å møte med 3 biler og mannskap på en søndag….) Hvis vi da henter inntil 8,9 tonn (12.500 / 1,40), vil dette koste kr. 12.500,- + mva. Hvis vi henter f.eks 10 tonn, vil dette koste kr. 14.000,- + mva.Vi kan evt. også avtale en MAKSPRIS, slik at loppemarkedet kan budsjettere trygt. Denne avtaler vi da vanligvis på ca. det samme som loppemarkedet har betalt tidligere år med containere el.l.) Da vet man at det maksimalt kan koste det samme som før, og ofte blir det billigere.

TILKJØRINGSHJELP: Vi kan for øvrig også tilby også å stille med 35 eller 48 m3 skapbil, for tilkjøring av lopper. Pris kun kr.  440,- pr. time + mva, inklusive bil og sjåfør. Sjåføren blir også med å bære inn/ut av bilen. Dette har også begynt å bli populært, fordi vi da på relativt kort tid kan hente lopper som er lagret i foreldres garasjer, i låver og lagre, og kjøre loppene til skolen/skolegården. I tillegg til sjåføren er det da effektivt om det blir med en eller to foreldre til å laste inn. Alternativt kan vi stille med en eller flere hjelpemenn. Pris kr. 220,- pr. time pr. mann, + mva.

Renova - Loppemarkeder. Her har vi satt frem plakater, og er klare til å samle inn restlopper for Bryn skoles musikkorpsRenova - Loppemarkeder. Her henter vi restlopper på Smedstad skole. Her er det bøker som lempes inn i en komprimatorbil.Renova - 48 m3 flyttebil, på vei til flytteoppdragRenova, Mannskap, Bryn skoles loppemarked, høst 2010