BILUTLEIE – Varebil, Skapbil / Flyttebil, med sjåfør

BILUTLEIE MED LAV PRIS OG HØY KVALITET. Vi leier kun ut biler, med sjåfør. Dette er enkelt og trygt både for oss og kunden, og i de aller fleste tilfeller til og med rimeligere enn om kunden skulle ha leid bil og kjørt selv. Det er også tidsbesparende, fordi leiebilen «kommer til deg», til avtalt tid. Kunden slipper også å tenke på risiko for bulker og skader som kan oppstå ved vanlig leiebil, der man kjører selv.

Vi kjører mest i Oslo, Asker og Bærum, men også en del i hele Sør-Norge. 

NB! Sjåføren er «din» i den tiden du leier bil og sjåfør, og han blir derfor med å bære, pakke osv. i den tiden du har bil og sjåfør. På den måten går «jobben» også raskere enn om du skulle ha leid bil et annet sted, siden du her «får med en mann på kjøpet».

OBS: Denne tjenesten er dessverre for tiden ikke aktuell. Vi utfører nå kun flytting med våre egne ansatte. Dersom du ønsker all informasjon om vårt Flyttebyrå, kan du lese alt om pris og mye informasjon ved å klikke direkte her på «Flyttetjenester».

Klikk gjerne her, for å lese våre over 100 «Omtaler» og «Referanser».

Bilutleie. Vi har seks flyttebiler på 20 m3, 48m3 og 65 m3 , som leies ut med sjåfør fra kun kr. 600,- pr. time, inkl. mva.

Bilutleie. Vi har seks flyttebiler på 20 m3, 48m3 og 65 m3 , som leies ut med sjåfør fra kun kr. 600,- pr. time, inkl. mva.

Bilutleie – Prisliste for flyttebil


 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert en mann: Kr. 500,- pr. time eks. mva = kr. 625,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert to mann: Kr. 700,- pr. time eks. mva = kr. 875,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert tre mann: Kr. 1.000,- pr. time eks. mva = kr. 1.250,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 20 m3 flyttebil, inkludert fire mann: Kr. 1.300,- pr. time eks. mva = kr. 1.625,- pr.time inkl. mva.
 På turer som går utenfor Oslo/Asker/Bærum tilkommer kr. 3,- inkl. mva. pr. km, for å dekke dieselutgifter.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert en mann: Kr. 580,- pr. time eks. mva = kr. 725,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert to mann: Kr. 780,- pr. time eks. mva = kr. 975,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert tre mann: Kr. 1.080,- pr. time eks. mva = kr. 1.350,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 48 m3 flyttebil, inkludert fire mann: Kr. 1.380,- pr. time eks. mva = kr. 1.725,- pr. time inkl. mva.

På turer som går utenfor Oslo/Asker/Bærum tilkommer kr. 5,- inkl. mva. pr. km, for å dekke dieselutgifter.

 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert en mann: Kr. 620,- pr. time eks. mva = kr. 775,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert to mann: Kr. 820,- pr. time eks. mva = kr. 1.025,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert tre mann: Kr. 1.120,- pr. time eks. mva = kr. 1.400,- pr. time inkl. mva.
 • Pris for 65 m3 flyttebil, inkludert fire mann: Kr. 1.420,- pr. time eks. mva = kr. 1.775,- pr. time inkl. mva.

På turer som går utenfor Oslo/Asker/Bærum tilkommer kr. 6,- inkl. mva. pr. km, for å dekke dieselutgifter.

 • Det er samme timepris enten det er hverdag, kveld eller helg. Søndag har mannskapene fri 🙂
 • Eventuelle bompenger kommer i tillegg.
 • På langturer, over ca. 30 mil hver vei, kan vi gi fast pris på oppdraget. Be om tilbud.
 • Minstetid pr. oppdrag er 3 timer, inkludert 1 time til/fra kunde.
 • Ved ønsket fremmøte kl. 13 og 14 tillegges kr. 500,- inkl. mva, siden mannskapet da må jobbe sent.  Ved ønsket fremmøte kl. 15 og 16 tillegges kr. 1000,- inkl. mva. Ved ønsket fremmøte kl. 17  tillegges kr. 1.500,- inkl. mva.

Leie av komprimatorbil


En del sameier, borettslag og velforeninger leier oss til å møte opp med komprimatorbil og 1 – 2 mann, for så å laste inn alt de ønsker å kaste. For dette har vi det spesielle tilbudet «Skrotinnsamling», men for noen kjører vi bare på timer. Se timepriser nedenfor.

Bilutleie – Prisliste for komprimatorbil:


Innenfor Asker/Bærum/OsloUtenfor Asker/Bærum/Oslo
Tiden regnes her fra avreise i Sandvika, til komprimatorbilen er tilbake i Sandvika
Leie av komprimatorbil (stor) m/ sjåførkr. 850,- /t kr. 850,- /t + kr. 5,- pr. kilometer
Tillegg for ekstra hjelpemann, pr. mannkr. 360,- /t kr. 360,- /t

Disse prisene er oppgitt eks. mva.
OM BILER OG PRISER
 • SAMME TIMEPRIS på hverdag, kveld og helg. 
 • VED ØNSKET FREMMØTE ETTER KL 12: Ved ønsket fremmøte kl. 13 og 14 tillegges kr. 500,- inkl. mva, siden mannskapet da må jobbe sent.  Ved ønsket fremmøte kl. 15 og 16 tillegges kr. 1000,- inkl. mva. Ved ønsket fremmøte kl. 17  tillegges kr. 1.500,- inkl. mva.
 • VED SMÅ FLYTTEOPPDRAG, fra små leiligheter, eller der en bare skal ha med en mindre del av møbleringen, kan det passe med vår minste skapbil, på 20 m3. Denne kan også være bra dersom det er liten plass til parkering eller trange veier, så får man evt. heller kjøre to turer. Her vil det normalt være passe med 2 mann. Disse bruker i gjennomsnitt 1-2 timer på å fylle bilen, og tilsvarende tid på å tømme den. Hvis det er mange trapper/etasjer vil det være mer arbeid, og da kan 3 mann være aktuelt. I slike tilfeller blir det ikke nødvendigvis dyrere med flere mann, fordi oppdraget går raskere.
 • VED VANLIGE FLYTTEOPPDRAG, fra leiligheter på 50 – 80 m2 vil det normalt være passende med en 48 m3 skapbil. Vi har derfor 3 slike biler. Her vil det normalt være passe med 2 – 3 mann. Disse bruker i gjennomsnitt 3-4 timer på å fylle bilen, og tilsvarende tid på å tømme den. Hvis det er mange trapper/etasjer vil det være mer arbeid, og da kan 3 – 4 mann være aktuelt. I slike tilfeller blir det ikke nødvendigvis dyrere med flere mann, fordi oppdraget går raskere.
 • VED STØRRE FLYTTEOPPDRAG, fra leiligheter over 90 m3, rekkehus og eneboliger vil det ofte være lurt å bestille vårE største skapbiler, på 65 m3. Da slipper man å bruke unødig tid på eventuelt å måtte kjøre to turer. Disse bilene koster kun kr. 50,- mer pr. time enn de vanlige 48 m3 skapbilene våre. Husk imidlertid at disse bilene er 12 meter lange, og trenger god plass  🙂     Her vil det normalt være passe med 3 mann. Disse bruker i gjennomsnitt 3-4 timer på å fylle bilen, og tilsvarende tid på å tømme den. Hvis det er mange trapper/etasjer vil det være mer arbeid, og da kan 4 mann være aktuelt. I slike tilfeller blir det ikke nødvendigvis dyrere med flere mann, fordi oppdraget går raskere.
 • HELLER FOR STOR ENN FOR LITEN BIL. Det er oftest bedre å bestille en litt for stor bil enn en litt for liten, siden man da minsker risikoen for å måtte kjøre to turer, som kan fordyre mye. I tillegg slipper man da ofte å stable så høyt. Dette sparer tid, og minsker eventuell fare for skader.   OBS: Mange andre firmaer har kun 20-25 m3 biler, og bruker derfor lenger tid, eller må kjøre 2-3 turer som fordyrer mye….
 • FLYTTEGODSFORSIKRING OG SKADEFORSIKRING ER INKLUDERT. De fleste andre flyttebyråer tar ekstra betalt for dette, men vi spanderer  🙂
 • OM FASTPRIS: På langturer, over ca. 30 mil, kan vi gi fastpris på oppdraget. (Dersom innlasting/utlasting avviker mer enn 2 timer fra estimert tid, kommer hele mertiden som eget tillegg i fakturaen.) Ved turer over ca. 500 km hver vei, vil overnattingutgifter kr. 1.000,- + mva. beregnes. Be om fastpris-tilbud, så regner vi raskt ut et pristilbud til deg  🙂

NB. Renova kan holde såvidt lave priser, fordi vi har nedbetalt alle biler og alt utstyr, og derfor ikke har kapitalkostnader. Mange andre flyttebyråer har dyre leasingkostnader eller billån, og må derfor ta høyere pris.

BEREGNING AV TID
 • Tiden regnes fra ankomst hos kunde, til avreise fra kunde, pluss 1 time, for den tiden mannskap og biler i gjennomsnitt bruker til/fra kunde. (Gjelder for kjøring innenfor Oslo, Bærum og Asker.)
 • Vi gir deg gjerne et estimat på tid og pris på oppdraget, pr. telefon eller mail, men da med alle forbehold, siden vi ikke reiser på befaring. Oppdraget faktureres etter medgått tid. På turer over 30 mil kan vi gi evt. gi fastpris.
 • Dersom vi er “på langtur”, ved flytting utenfor Oslo / Bærum / Asker, regnes tiden fra/til Sandvika i Bærum.
 • Minstetid pr. oppdrag er 3 timer, inkludert 1 time til/fra kunde.
 • Hvis vi kjører lagerbokser, regnes tiden fra Lagerboks, til kunden og retur Lagerboks, pluss 1 time, for vår tomkjøring til/fra lagerboks.)
BORTKJØRING AV SKROT
I forbindelse med visning og senere flytting, er det ofte en del avfall og gammelt innbo man ønsker å kaste. Siden Renova til daglig arbeider med skrothenting osv. for private og bedrifter, har vi god logistikk og antagelig de laveste priser i markedet på dette. Det tilkommer kun en kilopris på kr. 2,50 inkl. mva.  Skal man kaste f.eks. 200 kilo, så koster dette da kun kr. 500,- inkl. mva. Skal man kaste f.eks. 500 kilo, så koster dette da kun kr. 1.250,- inkl. mva. Hvis det ikke er plass i flyttebilen, så kommer vi med en komprimatorbil. Da tilkommer kr. 500,- i fremmøte for denne, inkl. mva. (i Oslo, Bærum og Asker). Under nedpakking/flytting setter man f.eks, røde «post-it» lapper på det som skal kastes, og så tar vi dette med.
FORSIKRING
Skadeforsikring er inkludert i prisen. Dersom vi mot formodning skulle forårsake en skade, dekker vi dette enten direkte, eller via vår forsikring. Vi har to forsikringer:   1) “Tabbeforsikring/skadeforsikring” for mannskapet, dersom de skulle skade noe under bæring.  Vi dekker kun synlige skader.  2) “Flyttegodsforsikring”. Dette er en kaskoforsikring for flyttegodset i flyttebilen, som dekker inntil kr. 1.200,- pr. m3 flyttegods. Spesielt dyre gjenstander bør kunden evt. vurdere å forsikre separat. Om noe evt. skulle bli borte vil kundens innboforsikring evt. dekke dette.
LAGERTJENESTER
Vi frakter hver uke mange lagerbokser direkte til/fra kunde, til lagring hos vår samarbeidspartner Lagerboks i Oslo, når dette er ønskelig. Vi kan ta med inntil 5 lagerbokser pr. tur. Dette er veldig tidsbesparende (og derav billigere) i forhold til vanlig minilager, fordi man ikke behøver å bruke tid på å bære de enkelte ting  fra flyttebilen og inn i minilager, og senere tilbake i bilen. Lagerboksene fylles av oss hos kunden, og så lastes disse ut med truck på få minutter hos Lagerboks. Når kunden senere skal ha tilbake tingene lastes boksene inn i vår bil, som så kjører til kunden og laster ut av disse. Dersom man trenger noe fra boksene, er det bare å kontakte Lagerboks, så setter de boksen klar for deg. Se bilder nederst. Når man benytter lagerbokser blir det også mindre slitasje, fordi gjenstandene flyttes bare to ganger, mot fire ganger ved bruk av vanlig minilager….  Her er lenken direkte til Lagerboks/Flyttetjenester. Renova flyttebyrå Oslo har også et godt samarbeid med Sundby gård Minilager i Røyken, for rimelig langtidslagring. Her må kunden selv avtale lagring direkte med dem, samt signere kontrakt i forkant.
FLYTTEBUTIKK
Her har vi en god avtale med firmaet LAGERBOKS. Kunder i Oslo, Asker og Bærum, som benytter Renova flyttebyrå Oslo til flytteoppdrag kan bestille flytteesker, bobleplast osv. direkte fra dem og da få GRATIS FRAKT av dette, levert “direkte på dørstokken, hvis man kjøper for mer enn kr. 300.-. Her er lenken direkte til deres “Flyttebutikk

Referanser


Renova kan love deg en god pris og god kvalitet på arbeidet. Vi kan gjerne sende et PRISESTIMAT pr. mail. HVIS DU ØNSKER Å KONTAKTE OSS FOR EN FORESPØRSEL, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ  «FORESPØRSEL». HVIS DU ØNSKER Å BESTILLE OSS MED EN GANG, SÅ KLIKK GJERNE HER PÅ «BESTILLING».

Nedenfor ser du flere referanser, og noen bilder. Klikk gjerne her også her på «Omtaler» og «Referanser», så ser du over 150 uttalelser om hvorfor så mange velger oss 🙂

Jeg har flyttet fra rekkehus til leilighet i Bærum. RENOVA har stilt opp med “Ryddebil” til bortkjøring før og etter flytting, samt selve flyttingen. Helt supert! Kjempeproffe folk som både var raske og påpasselige med at alt ble skånsomt behandlet. I tillegg må de være blant markedets billigste og mest fleksible! Anbefaler absolutt RENOVA!

Mvh Brit Oppheim

Vi fikk anbefalt RENOVA av gode naboer i forbindelse med rydding og kasting for å klargjøre husvisning. Egentlig skulle vi leie container, som vi hadde gjort før, men heldigvis hørte vi på naboen. Alt klaffet fra 1. telefonsamtale i juli, samt de neste 3 oppdragene Renova fikk. Rydde, kjøre søppel, hageavfall, pakke, flytte og vaske et stort hus – fantastisk utført jobb, god pris og ikke minst masse spart tid for oss. Vi kommer heretter alltid til å bruke Renova og gir vår beste anbefaling.

Mvh G. Nielsen

For det første må jeg si at jeg aldri har blitt behandlet med så god service, både på pris, tilbud og kvaliteten på arbeidet! Meget hyggelig og behagelig samtidig som betalingen kan skje med faktura, etter at flytting er gjennomført! Uendelig takk så langt  

Mvh C. H. Skjeggerød

Renova utførte flytting for oss i Asker. Kun positive erfaringer:
– ryddig tilbud med pris/tidsestimat som traff godt
– rimelig pris
– startet og fullførte på tid
– ingenting som ble skadet
– hadde med stor matte for å tørke av skoene, slik at det ikke ble skittent inne i ny bolig
– esker ble plassert i riktig etg/rom basert på angivelse på esker
– enkel og riktig faktura med oversiktlig fakturagrunnlag pr epost

Mvh Bjørge R.

Renova Bilutleie. Dette er vår minste skapbil. Timepris kun kr. 600,- inkl. mva, og inkludert sjåfør som er med og bærer. Den er på 20m3, med løftelem bak. Lasterommet er ca. 4,3 meter langt, 2,1 meter bredt og 2,2 meter høyt.
Renova Bilutleie. Dette er vår minste skapbil. Timepris kun kr. 600,- inkl. mva, og inkludert sjåfør som er med og bærer. Den er på 20m3, med løftelem bak. Lasterommet er ca. 4,3 meter langt, 2,1 meter bredt og 2,2 meter høyt.
Bilutleie av komprimatorbil. Kun kr. 850,- pr. time eks. mva, med sjåfør. Hjelpemann koster kun kr. 260,- pr. time eks. mva.
Bilutleie av komprimatorbil. Kun kr. 850,- pr. time eks. mva, med sjåfør. Hjelpemann koster kun kr. 260,- pr. time eks. mva.
Renova Bilutleie. Dette er vår største skapbil. Timepris kun kr. 750,- inkl. mva, og inkludert sjåfør som er med og bærer. Den er på 65m3, med løftelem bak. Lasterommet er ca. 9,4 meter langt, 2,4 meter bredt og 2,6 meter høyt.
Renova Bilutleie. Dette er vår største skapbil. Timepris kun kr. 750,- inkl. mva, og inkludert sjåfør som er med og bærer. Den er på 65m3, med løftelem bak. Lasterommet er ca. 9,4 meter langt, 2,4 meter bredt og 2,6 meter høyt.
Bilutleie. Her har vi møtt opp med to komprimatorbiler og en 48 m3 skapbil samt mannskaper, for å hente mye skrot
Bilutleie. Her har vi møtt opp med to komprimatorbiler og en 48 m3 skapbil samt mannskaper, for å hente mye skrot

Relaterte sider, bilutleie